10. ročník soutěže veřejných sbírek na památky – MÁME VYBRÁNO – byl zahájen.

Podpořte svým hlasem jednu z 15 památek nominovaných za Karlovarský kraj, a pomozte tak získat finance na její záchranu.
JAK SOUTĚŽ FUNGUJE?
Do půlnoci 20. června můžete on-line hlasovat pro vámi vybranou veřejnou sbírku v prvním kole soutěže. Poté organizátoři představí krajské vítěze, kterým pomůžou zviditelnit jejich snahu o záchranu památek a podpoří je finančním příspěvkem do sbírky. Každý hlas se počítá → www.mamevybrano.cz/soutez.

KARLOVARSKÝ KRAJ
067 – Bečov nad Teplou: Oprava varhan, vitrážových oken a odvodnění kostela sv. Jiří
068 – Boží Dar: Nákup sbírek a údržba muzea
069 – Boží Dar: Rekonstrukce a opravy kostela sv. Anny
070 – Horní Slavkov: Oprava kostela sv. Jiří
071 – Chlum: Pořízení nového zvonu do kostela sv. Jiljí
072 – Karlovy Vary: Údržba historických varhan v kostele sv. Petra a Pavla
073 – Kraslice: Obnova a oprava hrázděného domu
074 – Loket: Pořízení a instalace nových zvonů a zvonkohry do kostela sv. Václava
075 – Mílov: Údržba kapličky sv. Jana Nepomuckého
076 – Nebanice: Oprava kostela sv. Osvalda
077 – Ostroh: Oprava kostela sv. Wolfganga
078 – Přílezy: Oprava a restaurování kostela sv. Bartoloměje
079 – Radošov: Obnova kostela sv. Václava
080 – Sedlec: Oprava kostela sv. Anny
081 – Svatobor: Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie