KČT: COVID – výkladové stanovisko

Vedení KČT požádalo advokátní kancelář JP Legal, jmenovitě JUDr. Mojmíra Přívaru, aby pro Klub českých turistů vypracoval výkladové stanovisko k nedávným rozhodnutím ústavních orgánů. Výkladové stanovisko společně s příslušnými usneseními vlády ČR a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví naleznete v příloze.

Zdroj: https://kct.cz/clanky/kct-covid-vykladove-stanovisko