8. ročník Regionální konference cestovního ruchu

V zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje se ve středu 11. 12. 2019 uskutečnil
v pořadí již 8. ročník Regionální konference cestovního ruchu, která je každoročně určena všem, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu nebo se v rámci neziskového sektoru v této oblasti angažují.
Program konference byl letos zaměřen převážně na prezentaci činností aktérů cestovního ruchu
v Karlovarském kraji. Účastníkům se představily i méně známé aktivity realizované na území regionu, které velkou mírou přispívají ke zlepšení kvality turistické nabídky. Konference se účastnili odborníci z oblasti cestovního ruchu, mezi kterými byli zástupci měst a obcí, profesionální průvodci, zástupci ubytovatelů, informačních center, památkových objektů a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Karlových Varech.
Všechny hosty přivítal organizátor konference a předseda Destinační agentury pro Karlovarský kraj,
Ing. Petr Židlický, který zahájil program prezentací aktivit destinační agentury za rok 2019 a plánů pro rok 2020. Ve své prezentaci uvedl statistiky návštěvnosti kraje, představil realizované kampaně v online prostředí a také hlavní a vedlejší marketingová témata, na která se v příštím roce činnost destinační agentury zaměří. Účastníci byli vyzvání k užší spolupráci a využití služeb, které jim destinační agentura nabízí. Ve druhé prezentaci představila Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu, činnost odboru, dotačních titulů pro rok 2020 a aktuální informace o Institutu lázeňství a balneologie. Informace o digitálním marketingu představil účastníkům v rámci své prezentace Ing. Petr Volf, jednatel společnosti Besocial, digitální agentury, která je partnerem Destinační agentury. V další prezentaci představil Mgr. Ondřej Špaček, expert v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, základní principy destinačního managementu a modely spolupráce v regionech.
Druhý blok přednášek odstartovala Mgr. Monika Havlová, vedoucí Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy, která představila podrobně projekt IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020.
Následovala prezentace paní Ivany Vaňkové, která představila zajímavý projekt Skryté příběhy – neobyčejné rodinné výlety s poutavou pátrací hrou. Do projektu se již zapojila některá krajská města jako např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a některé památky jako např. hrad Loket či zámek Kynžvart.
Předposlední prezentace se ujal Ing. Marek Poledníček, místostarosta města Ostrov, který přiblížil
zajímavé turistické cíle a představil novinky a strategii cestovního ruchu pro rok 2020.
Regionální konference byla zakončena prezentací nových turistických cílů a marketingového plánu na rok 2020 v Mariánských lázních. Ing. Jana Palacká, vedoucí rozvoje lázeňství a cestovního ruchu a Bc. Barbora Tintěrová, vedoucí pobočky informačního centra, pohovořily také o založení lokální destinační agentury.

Odkaz na webové stránky s prezentacemi, které zazněly v rámci 8. ročníku Regionální konference cestovního ruchu najdete na http://www.zivykraj.cz/cz/aktuality/regionalni-konference-cestovniho-ruchu-2019