Bečovská botanická zahrada bojuje o svou existenci, ale s vírou v přežití připravuje např. letní příměstské tábory nebo nabídku adopce zeleně pro „zahradníky na dálku“

Bečovská botanická zahrada bojuje o svou existenci, ale s vírou v přežití
připravuje např. letní příměstské tábory nebo nabídku adopce zeleně pro zahradníky na dálku

Bečovská botanická zahrada bojuje o svou existenci, ale s vírou v přežití
připravuje např. letní příměstské tábory nebo nabídku adopce zeleně pro zahradníky na dálku

https://www.becovskabotanicka.cz/
https://www.facebook.com/BotanickaZahradaBecovNadTeplou