Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2022

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2022 činí 640 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 66 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy KČT je 440 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2022), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 2022 činí 480 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese: https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/

O časopisu

https://casopisturista.cz/o-casopisu