Karlovarský kraj: Budování a údržba tras pro běžkaře se znovu dočká podpory

Na budování a údržbu lyžař­ských běžeckých tratí v regionu přispěje také v letošním roce Karlovarský kraj. Ze svého roz­počtu vyčlenil 2 miliony korun, které rozdělí mezi žadatele. Právě o rozdělení finančních prostředků bude jednat Zastu­pitelstvo Karlovarského kraje. O poskytnutí dotace zažádalo 14 subjektů, celková výše po­žadovaných příspěvků je 1 753 000 korun. Mezi úspěšnými žadateli o dotaci jsou například LK Slovan Karlovy vary, který chce finanční prostředky využít na úpravu a údržbu lyžařských tras v areálu Jahodová louka a také Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, jenž obstarává strojovou údržbu bílých stop na Kraslicku. Na úpravu tratí v areálu Eduard u Jáchymova získá příspěvek Biatlonový spo­lek Eduard a na strojovou údrž­ba tras zakreslených v online systému a nových tratí přispěje Karlovarský kraj také klubu TJ Radon z Vysoké Pece. (KÚ)

Zdroj: Krajské listy 9/2020