Karlovarský kraj podpoří výstavbu nové lávky ve Starém Sedle, stávající bude kvůli havarijnímu stavu od 1. listopadu uzavřena

Karlovarský kraj podpoří výstavbu nové lávky ve Starém Sedle. Ze svého rozpočtu vyčlenil částku 1,5 milionu korun. Lávka je v havarijním stavu a dle technické zprávy je nezbytně nutné nahradit ji novou. Stávající lávka proto bude od 1. listopadu zcela uzavřena.

„Jedná se o velmi frekventovanou lávku zhruba na půli cesty mezi Loktem a Sokolovem, která  zajišťuje napojení z cyklostezky Staré Sedlo – jezero Michal na páteřní cyklostezku Ohře. Obec Staré Sedlo úspěšně požádala o dotaci, nicméně vysoutěžená cena výstavby nového mostu je vyšší než dotace, proto oslovila také Karlovarský kraj se žádostí o součinnost a spolupráci. My jsme tuto žádost vyslyšeli, protože bezpečnost pěších a cyklistů, kteří lávku hojně využívají, je pro nás na prvním místě,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.            

Mostní nosné deskové konstrukce budou vyrobeny z oceli a lávka bude bezbariérová. Dojde také k jejímu rozšíření, a to zejména proto, aby se zde mohli bezpečně pohybovat a míjet pěší a cyklisté. Výstavba bude zahájena v roce 2022 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2022. Celkové náklady za výstavbu nové lávky činí téměř 12,5 milionu korun.   

Lávka nyní bude z důvodu havarijního stavu od 1. listopadu zcela uzavřena.

Cyklisté mohou využít neznačenou objízdnou trasu, kterou naleznou na  Cykloportálu Karlovarského kraje.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/211027-uzavirka-lavka-sedlo.aspx