Karlovarský kraj podpoří XVI. Letní turistický sraz Sokolov 2018

Pro Karlovarský kraj je cestovní ruch nezanedbatelným zdrojem příjmů a proto je vedle akcí typu Karlovarský filmový festival věnována pozornost a podpora i takovým akcím jako je XVI. Letní turistický sraz Sokolov 2018. V minulých dnech jsme pro účastníky obdrželi spoustu zajímavých tištěných materiálů prostřednictvím Destinační agentury ŽIVÝ KRAJ, dnes mohu s potěšením oznámit, že jsem byl podepsat Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí příspěvku z rozpočtu karlovarského kraje, který významnou měrou pokraje náklady na konání akce. My zasvěcení víme, že když „táhneme za jeden konec provazu“, investovat do PR kraje také tímto způsobem se vyplatí.
Osobně spolupráci léta budovanou mezi Klubem českých turistů a Karlovarským krajem hodnotím velmi vysoko a moc si jí vážím. Samozřejmě – za vším jsou lidé se zájmem a patriotismem k regionu a my máme to štěstí, že je náš kraj má. Ať na úřednických mísech Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo v Destinační agentuře Živý kraj.