Karlovarský kraj: Region už znovu brázdí oblíbené cyklobusy

Již osm­náctým rokem Autobusy Karlovy Vary zajišťují provoz cyklodopravy v rámci systému CykloEgrensis. Kromě milovníků cyklistiky mohou služeb společnosti využívat také turisté, rodiny s dětmi a ostatní ces­tující. Letos vyjely cyklobusy na vy­značených trasách poprvé 16. květ­na, naposledy se s nimi lidé svezou 28. září. Na jejich provoz přispívá kromě dalších partnerů také Karlo­varský kraj.

„Společnost Autobusy Karlovy Vary jako jediná provozuje ucelený systém přepravy cyklistů a jízdních kol v našem regionu již od roku 2003. Obliba cyklobusů rok od ro­ku stoupá, jen vloni od května do září přepravily na 8 579 osob. To je také jedním z důvodů, proč jsme se opět rozhodli podpořit žádost dopravce o individuální dotaci, a to částkou až do výše 200 tisíc korun při předpokládaném dopravním vý­konu 25 048 kilometrů. Dotaci však musí ještě odsouhlasit krajské za­stupitelstvo,“ uvedl Josef Janů, rad­ní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky.

Společnost nabízí pět základních tras – červenou Cyklostezkou Ohře do Krušných hor, modrou Mezi Střelou a Vladařem, oranžo­vou Chebskem a Vogtlandskem do přírodního parku Přebuz, žlutou Porolavím k Blatenskému příkopu a azurovou Lázeňskou. Za popla­tek 3 tisíce korun si je pak možné objednat ještě zelenou linku. Ces­tující také mohou využít včasné zarezervování svého místa díky rozšířenému místenkování v sys­tému AMSbus. Dopravce rovněž nabízí možnost zakoupení cyklo­karty s neomezeným počtem jízd za výhodnou cenu 699 korun.

„Provoz zahajujeme po zvážení všech okolností daných současným stavem a věříme, že i letos bude provoz úspěšný a cyklobusy využijí i noví návštěvníci Karlovarského kraje, kteří místo dovolené v za­hraničí budou objevovat krásné prostředí a přírodu našeho regionu s množstvím značených cyklotras a cyklostezek. Důležitá informace je to, že i letos mohou děti, studenti a senioři využít 75% slevu na jízd­ném a mohou tak po týdnech uza­vřených doma za výhodných pod­mínek utužit své zdraví v přírodě,“ doplnil Zdeněk Suchan, výkonný ředitel společnosti Autobusy Kar­lovy Vary.

Veškeré informace o jízdních řá­dech, včetně tarifních podmínek, získají zájemci v předprodejních místech společnosti Autobusy Kar­lovy Vary, u řidičů cyklobusů nebo na internetových stránkách stránkách www.autobusy-kv.cz.

Zdroj: Krajské listy 5/2020, Karlovarský kraj