Konference v Klášteře Teplá: Inženýrské problémy obnovy památek

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pořádá ve dnech 21.–22. června mezinárodní konferenci s tématem Inženýrské problémy obnovy památek. Setkání se koná v klášteře Teplá na Chebsku.

Na akci v obnoveném areálu premonstrátského opatství vystoupí přednášející z České republiky, Slovenska, Německa i Polska. Účastníci se mohou těšit na zkušenosti s obnovou historických 
měst, klášterů či podzemí v Polsku. Další zástupci z tohoto státu budou hovořit o technických podmínkách modernizace staveb i diskutabilních rekonstrukcích některých hradů.

Další blok bude věnován odborníkům ze Slovenska. Ti se budou zabývat opevněním barokního zámku v Holíči, problematickým zásahům do nosných konstrukcí při obnově památek nebo
významu předprojektové přípravy a dokumentace u torzálně zachovalých staveb. Zaměří se také na tvorbu a proces vzniku digitálních modelů nebo na novodobé metody hydroizolace památkových objektů.

Druhý den se představí hosté z Německa. Hovořit budou mimo jiné o rekonstrukcích sakrálních památek, nedostatcích v konstrukci mansardového krovu či statických aspektech další
zámecké rekonstrukce. Z českých památek budou prezentovány dvě příkladné rekonstrukce – obnova kláštera premonstrátů v Teplé a ojedinělá záchrana krovu bývalé výrobní haly Horák a Hlava v Libni.

Nebudou chybět ani exkurze. V závěru prvního dne se zájemci vydají po obnovené části tepelského kláštera, kde sídlí Hroznatova akademie. Následující den si pak projdou samotný tepelský chrám, knihovnu a klášterní muzeum. Na samotný závěr setkání je pro účastníky
připraven koncert vážné hudby.

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/tipy-a-inspirace/konference-%7c-inzenyrske-problemy-obnovy-pamatek/4867/