LOKET: Důležité upozornění cyklisty a pěší, využívající cyklostezku Loket – Svatošské skály v souvislosti se stavbou nové lávky u Svatošských skal

Pěší i cyklisté, buďte prosím opatrní a při plánování výletů směrem na Svatošské skály mějte na paměti, že po cyklostezce můžete od začátku března do konce listopadu 2020 potkat projíždějící stavební techniku.

Dne 30.1. bylo předáno firmě Metrostav, divize 5 staveniště „Lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“.  Samotné práce budou zahájeny začátkem března 2020. V souvislosti s výstavbou této lávky bude od tohoto termínu platit určité omezení pohybu po cyklostezce a parkování v Rooseveltově ulici. Vzhledem k tomu, že technika a stavební stroje neprojedou přes současnou lávku ve Svatošských skalách, bude k dopravě materiálu využívána právě Rooseveltova ulice a cyklostezka směrem od Lokte. Počítá se s tím, že po této trase bude projíždět těžká technika (jeřáb, cca 5 třicetitunových mixů betonu, vrtná souprava, přeprava pylonů.) Při dopravě materiálu budou v některých případech asistovat pracovníci  Metrostavu.
Žádáme proto obyvatele ulice Rooseveltovy, zahrádkáře, kteří vlastní zahrádky v této lokalitě i návštěvníky kempu a cyklostezky, aby svá vozidla parkovali s ohledem na toto omezení.
Předpoklad předání stavby: 23. 11. 2020
Ještě pár údajů k nové lávce
Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s dřevěnou mostovkou, visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R=242m a sklonem tečen 8,3% (1:12). Délka přemostění je 61,50 metrů a celková délka mostu je 85,10 metrů. Šířka lávky je 3 metry a v mimořádných případech umožní průjezd vozidla ZZS (zdravotnické záchranné služby) do 3,5 t. Stavbu provádí společnosti Metrostav, divize 5. Projektant stavby: PONTIKA s.r.o.
Děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že nová lávka bude sloužit ku prospěchu nás všech.

Zdroj: http://www.loket.cz/clanek/19624263/dulezite-upozorneni-pro-obyvatele-rooseveltovy-ulice-cyklisty-a-pesi-vyuzivajici-cyklostezku-loket-svatosske-skaly-plati-od-zacatku-brezna-do-konce-listopadu-2020.html
Daší informace a foto: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/most-lavka-reka-ohre-svatosske-skaly-cyklostezka.A191211_519753_vary-zpravy_ba