MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRO ČLENY ALPENVEREIN.CZ a vylosovaní k 1.5.2019

Od 1. ledna 2019 došlo ke změnám u mimořádných výhod, které více než 10 let získávali noví členové ALPENVEREIN.CZ. Po dohodě s vedením sekce v Innsbrucku budou dosavadní výhody rozšířeny i na stávající členy tj. rozšíří se počet těch, kteří získají členství v ALPENVEREIN.CZ zdarma. Měsíčně budou vylosováni vždy 4 členové (2 noví členové a 2 stávající členové), kteří získají členství zdarma. Současně bude každý druhý měsíc vylosováno 5 členů, kteří získají zdarma celoroční odběr časopisu lidé&HORY a 5 členů, kteří získají celoroční odběr časopisu Turista.
Začátkem května 2019 proběhlo v centrále Alpského klubu v Praze 5 druhé kolo vylosování výše uvedených zajímavých výhod, které získávají členové Alpského klubu – ALPENVEREIN.CZ. 
Všichni vylosovaní obdrží ceny do 30.7.2019. 

Zdroj: https://alpenverein.cz/