Návrh opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do honitby Nežichov: A jaký je váš názor?

Jen na upozornění místních jsme se dozvěděli o snaze vytvořit další precedentní případ omezení vstupu do lesa v neprospěch veřejnosti.

Odkaz na Návrh opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do honitby Nežichov.: Č.j.: 697/OŽP/19-5  –  https://www.touzim.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah345_4.pdf&original=VV-19.pdf
Odkaz na mapu honitby zde: http://apps.hfbiz.cz/apps/mysliveckyportal/honitby/view/

Jsem toho názoru, že vlastníci pozemku dobře věděli, co dělají, když umožnili vyznačení jak pásové zelené turistické značky, tak odbočky Davidovy naučné stezky na Branišovský vrch.
Z mého pohledu jde o lokalitu spíš opomíjenou, turisty dosud neobjevenou a málo navštěvovanou oproti jiným územím např. ve Slavkovském lese nebo v Krušných horách. Odůvodnění v  Návrhu opatření obecné povahy – Zákaz vstupu do honitby Nežichov (viz odkazy níže) je z tohoto pohledu neopodstatněné, a tvrzení o rušení z důvodu vysoké návštěvnosti nemá oporu ve skutečných počtech turistů i neturistů, kteří tam během roku projdou. Daleko větší provoz bychom zjisili na níže položené cyklotrase KČT 2233, vedoucí údolím přes Nežichov a Branišov. A už vůbec by se zákaz neměl vztahovat na pohyb pěších osob po veřejných lesních cestách a značených turistických trasách, vyznačených v obecném zájmu z finančních prostředků státu a obcí. Popírá to a znehodnocuje desetiletí práce a snahy několika generací lidí, kteří se tento region snažili a snaží povznést.
Podpora obcí a měst i občanských sdružení v lokalitě (včetně Toužimi) po roce 1989 vždy vedla právě opačným směrem – zvýšit návštěvnost Toužimska a přilákat do regionu návštěvníky.

Pěší turistické značené trasy mají kromě bezpečného vedení turitsty krajinou i ten význam, že ho vedou po trasách, kde je to pro všechny strany přijatelné – lidi i zvířata. Jsem přesvědčen, že 99% turistů, kteří přes Třebouňský vrch a Branišovský vrch projdou, ví, jak se v lese chovat. Ti sem rádi zavítají právě pro vzdálenost od frekventovaných turistických tras, odlehlost a klid krajiny a ve vlastním zájmu se snaží klid a pořádek zachovat. Pokud se najde jednotlivec, který nějakým způsobem bude zasahovat do práv vlastníků a rušit zvěř mimo vyznačené turistické trasy, je potřeba to řešit prostřednictvím Policie ČR, ne plošným zákazem vstupu a kolektivním trestáním turistické veřejnosti. S největší pravděpodobností to totiž bude někdo z blízkého okolí bez kladného vztahu k přírodě (a to není jen případ Branišovského vrchu, platí to obecně).

A ještě jeden pohled na podobné případy. Od začátku tvrdím, že jde v podobných případech o zneužívání ne zrovna dobře formulovaného, účelově „protlačeného“ ustanovení lesního zákona, které umožňuje úřadu vyhovět vlastníkovi území „od stolu“, bez znalosti poměrů přímo na místě, bez relevantních měření a šetření na místě a bez vyjádření dotčených subjektů. O regulernosti takového rozhodování mně nikdo nepřesvědčí.

KČT připravuje námitku proti rozhodnutí, ale času už zbývá málo. A jaký je Váš názor? Pište, prosím, na adresu uvedenou níže.

Za všechny naše členy KČT v Karlovarském kraji

Ladislav Zoubek
KČT, oblast Karlovarský kraj 
předseda oblastního výboru
mobil: 725 729 570
e-mail: ladislav.zoubek@gymso.cz
web: www.kctkv.cz

http://www.zivykraj.cz/cz/