Připomínky k autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji

Příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje v současné době připravuje jízdní řády autobusových linek, kterými bude v roce 2020 zajišťována dopravní obslužnost území kraje. Máte-li podněty k úpravě autobusových jízdních řádů, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného formuláře. Připomínky lze uplatnit v termínu do 31. 08. 2019.

Případné připomínky k současným autobusovým jízdním řádům v Karlovarském kraji, jako podklad pro přípravu jízdních řádů pro období platnosti od 15. 12. 2019, by měly obsahovat následující údaje:

Číslo linky, spoje, čas odjezdu: z konkrétní zastávky
Den jízdy: např. jízdy v pracovní dny, v sobotu, v neděli, denně
Důvod cesty: do zaměstnání (začátek a konec směny, místo), k lékaři, do školy (začátek a konec vyučování), nahodile podle potřeby, sezónní cestování
Odkud a kam: vede trasa jízdy a kolika osob se připomínka týká

Jediný, o kom zatím vím, že možnost připomínkování lidem poskytl, je Město Cheb: https://www.cheb.cz/pripominky-k-autobusovym-jizdnim-radum-v-karlovarskem-kraji/d-954046/p1=76566 
Je zde ke stažení jednoduchý formulář ve wordu a adresa, kam návrhy na úpravy autobusového jízdního řádu zaslat.

Na webu IDOK KK jsem nenašel ani zmínku, že by občané mohli zaslat své připomínky a postřehy…. https://www.idok.info/