Osobnosti české turistiky oslavily 9. 6. 2018 v Senátu Parlamentu ČR výročí 130 let KČT

Fotodokumentaci ze slavnostního setkání je umístěna na webových stránkách Senátu:

web Senátu ČR: http://senat.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=21.6.2018&O=11&aid=21064
web KČT: https://www.kct.cz/cms/klub-ceskych-turistu-v-senatu
FB KČT:  https://www.facebook.com/kct.cz/?hc_ref=ARRzAPY4OD49ni71cHA5CPtiOksB2qiyFHKptaNO3ZORRke4y0woQUG5d6r4KJccO4c&fref=nf

Klub českých turistů (KČT) prožívá v letošním roce jubilejní sezonu. Oslavy 130 let od založení KČT vyvrcholily ve druhém červnovém víkendu, zároveň klub připomíná 100 let od vzniku republiky. Právě u těchto příležitostí se uskutečnil 9. června 2018 slavnostní večer v Senátu Parlamentu České republiky.

V jakém duchu se nesl? Pokora, emoce a uznání všem, kdo se zasloužili o rozvoj turistiky a ve svém úsilí pokračují do dnešních dnů.
Stovka osobností českého turistického, politického i veřejného života se sešla v reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR, aby důstojně oslavila výročí 130 let KČT a vyjádřila uznání všem, kdo se na rozvoji české turistiky podíleli. Nechybělo vyznamenání výrazných osobností KČT, zápisu do Síně slávy české turistiky se dočkal také jeden ze zakladatelů KČT František Čížek.
Oficiálním programem poutavě provázel moderátor Jan Rosák, který na úvod představil významné hosty – byli jimi senátoři Zbyněk Linhart, Miroslav Nenutil, Miloš Vystrčil, Lubomír Franc, Ladislav Kos, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, vzdělavatel České obce sokolské Zdeněk Mička, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, čestný předseda KČT Jan Havelka, členové čestného předsednictva oslav a zástupci turistických klubů ze Slovenska, z Maďarska a z Polska.
Po úvodní zdravici senátora Zbyňka Linharta hosté zhlédli dokumentární film ze stotřicetileté historie KČT. Patnáctiminutový snímek přiblížil divákům období vzniku KČT a činnost prvních předsedů, značkařů či výstavby chat a rozhleden. Dokument připomněl život klubu v éře první republiky, v době válečné, budovatelské i polistopadové až po současnost.
Významnou částí programu bylo uvedení dr. Čížka a zakládajícího pražského odboru KČT do Síně slávy české turistiky a udělení vyznamenání celkem šesti zasloužilým činovníkům a pracovníkům bývalého Svazu turistiky a v roce 1990 znovu obnoveného Klubu českých turistů.
Do Síně slávy české turistiky byli uvedeni František Čížek, zakladatel Klubu českých turistů a KČT, odbor Praha, dnes působící jako KČT, oblast Praha. Nejvyšší vyznamenání KČT, medaili architekta Vratislava Pasovského převzali: senátoři Zbyněk Linhart a Miloš Vystrčil, Zdar Srdečný, klasifikátor KČT, Rostislav Chrastina, předseda sekce lyžařské turistiky, František Bílek, metodik a vedoucí sekretář Svazu turistiky, Josef Schneeweiss, předseda sekce cykloturistiky, člen předsednictva Svazu turistiky a tvůrce cykloznačení. Vyznamenání Čestný odznak KČT převzali: Květoslava Haubertová, sekretářka Svazu turistiky a spoluorganizátorka turistických srazů, Václav Tittelbach, sekretář Svazu turistiky a Klubu českých turistů.
Čestný předseda KČT Jan Havelka předvedl všem přítomným především svoji neúnavnou houževnatost a nadšení pro historii a propagaci české turistiky. Ve svém proslovu „Z patra“ pohovořil o nejzásadnějších milnících klubu. Vyzdvihl především dodatečně zjištěnou skutečnost o zásluhách Františka Čížka o vznik KČT.
V závěru dostali slovo významní hosté, kteří přednesli zdravice spolupracujících spolků (Sokol, Český olympijský výbor) a partnerských firem. Byli to zástupce starostky České obce sokolské, vzdělavatel Zdeněk Mička, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, ředitel Historického muzea z Národního muzea Marek Junek, ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová a generální sekretář Klubu slovenských turistů Dušan Valúch.
Vítaným zpestřením programu bylo vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a pěvkyně a zároveň členky KČT, odboru Vojty Náprstka, Barbory Přechové, kterou při jejím excelentním zpěvu doprovodil na klavír plk. Václav Blahunek.
Slavnostní program se nesl po celou dobu v atmosféře plné pokory, pozitivních emocí a uznání zásluh našich předků, dobrovolníků, mecenášů a propagátorů turistiky. Bylo zmíněno, že ve válečném období, jako jeden z mála povolených organizací, KČT pod sebe „přikryl“ zakázané organizace a tím jim umožnil existenci. Byly to například Junák, Skaut či Sokol.
Účast na tomto slavnostním večeru byla pomyslnou odměnou za úsilí a nezištnou práci v KČT. Důstojná atmosféra toho byla důkazem a jako třešnička na dortu působila při odchodu dárková taška s pamětní medailí a dalšími dárky z dílny ústředního orgánu KČT. Poděkování za scénář programu, film, produkci večera, péči o hosty i zajištění pamětních suvenýrů zaslouží každý, kdo se na společném díle podílel. KČT má za sebou velice důstojné připomenutí své 130leté historie a před sebou smělé plány k tomu, aby zájem o turistiku, spolkovou činnost a dobrovolnictví nevyhasl ani v dnešní přetechnizované, komerční a uspěchané době.

Zdroj: zpráva KČT