SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A DOPISOVATELŮ ČASOPISU TURISTA NA ČEŘÍNKU 1.- 2. 6. 2019

První víkend v červnu se na turistické chatě Čeřínek uskuteční 1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, které je jednou významných akcí připomínající letošní 130leté výročí časopisu KČT.
Toto dvoudenní setkání organizačně připravily společnost Lidé&Hory, s.r.o., zhotovitel časopisu Turista, a odbor KČT Čeřínek. Nad akcí převzala záštitu náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová Csc
Více na www.alpenverein.cz.