Startuje 20. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“

Soutěž se bude konat jako nosná akce v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2021, které budou probíhat ve dnech 17. – 18. června 2021.

Soutěž „Stavby Karlovarského kraje“ má ambice seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost seznámila s tím, jak je na tom stavebnictví v Karlovarském kraji a které nové stavby zde vznikly a které se připravují.

Cílem 20. ročníku soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ je prezentovat všechny současné stavby na západě Čech – v Karlovarském kraji, které jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu v období předchozích tří let 1. 1. 2018 – 30. 4. 2021.

Od 19. 5. 2021 budou stavby a projekty umístěny na webové adrese www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani-skk, kde bude do uzávěrky soutěže 18. 6. 2021 do 15:00 probíhat veřejné hlasování o stavbách. Zdroj: http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/aktuality/20-rocnik-souteze-stavby-karlovarskeho-kraje-3005