Tisková zpráva KČT: Zrušení turistických akcí pro veřejnost

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN jsme nuceni s okamžitou platností zastavit pořádání všech turistických akcí Klubu českých turistů pro veřejnost. Na akce pro členy odborů s menším počtem účastníků než 100, se toto opatření nevztahuje. Toto rozhodnutí platí po dobu účinnosti Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, tedy do jeho odvolání.

Mgr. Vratislav Chvátal v. r., Předseda KČT
JUDr. Petr Hrubec, Generální sekretář