Upozormění na zákaz vstupu na staveniště budoucího polygonu BMW

Na Krušnohorské výsypce u Sokolova započala výstavba nového Vývojového centra společnosti BMW Group. Přestože je místo osazeno několika cedulemi s upozorněním na zákaz vstupu a doplněno také závorami, pohybují se po staveništi pěší a cyklisté. 

Zástupci společnosti BMW a starostové okolních měst na ně apelují, aby respektovali zákaz vstupu.Na stavbě probíhají zemní práce a pohybuje se tam těžká stavební technika. Pohyb osob je proto na tomto místě velmi nebezpečný.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/200804-zakaz-bmw.aspx