KČT Aš

Klub českých turistů Aš (KČT Aš)
je samostatný spolek s registrací v KČT č. 105001 na základě smlouvy o součinnosti.
Klub má aktuálně 32 členů v oddílu pěší turistiky, 3 členy ve vodáckém oddílu a 5 přispívajících, kteří nejsou zapojeni do žádného oddílu (údaje k 31. 3. 2020). Každý oddíl vykonává vlastní samostatnou činnost a má vlastní rozpočet.

Kontakty:
Předseda klubu: Vladimír Klouček (též vedoucí oddílu vodáků)
e-mail: vladimirkloucek@post.cz
Sekretář: Jindřich Kosina (též vedoucí pěší turistiky)
e-mail: 1jarka@email.cz
Člen výboru pro IT: ing. Jan Hais
e-mail: honza@as-com.cz
Hospodářka: Jaroslava Krejčí
e-mail: 1jarka@email.cz

Naše internetové stránky :   www.kctas.cz

IČ 477 23 289
Sídlo a poštovní adresa: Petra Bezruče 22,  352 01  Aš