KČT Aš

Klub českých turistů Aš (KČT Aš)
je samostatný spolek s registrací v KČT č. 105001 na základě smlouvy o součinnosti.
Klub má aktuálně 70 členů ve třech oddílech – oddíl pěší turistiky, oddíl vodáků a oddíl orientačního běhu. Každý oddíl vykonává vlastní samostatnou činnost a má vlastní rozpočet.

Kontakty:
Předseda klubu: Vladimír Klouček (též vedoucí oddílu vodáků)
e-mail: vladimirkloucek@post.cz
Sekretář: Jindřich Kosina (též vedoucí pěší turistiky)
e-mail: 1jarka@email.cz
Člen výboru: Karel Pilař (též vedoucí orientačních běžců)
e-mail: pilar.kahy@seznam.cz
Hospodářka: Jaroslava Krejčí
e-mail: 1jarka@email.cz

Naše internetové stránky :   www.kctas.cz

IČ 477 23 289
Sídlo a poštovní adresa: Petra Bezruče 22,  352 01  Aš