KČT, oblast Karlovarský kraj

V KČT, oblast Karlovarský kraj je aktivních osm odborů KČT a jeden oddíl Asociace TOM (k 9. 1. 2024).
V odborech je sdruženo přibližně 740 členů, kteří jsou zaměřeni převážně na rekreační pěší turistiku za poznáním. Naši členové se ale věnují také dalším formám turistiky – lyžařské, vodní, vysokohorské či cykloturistice. Řada členů také plní podmínky výkonnostní turistiky, sbírají razítka na akcích IVV, při akcích Dvoustovka nebo Vystup na svůj vrchol, plní tematické a oblastní odznaky a svádí tak svůj zápas s časem za získání odznaku Českomoravský turista. Inu, turistika má řadu podob, ale cíle – pohyb v přírodním i kulturním prostředí a poznávání nového – zůstávají stejné.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtu Náprstka. Od počátku byl Klub velmi aktivní. Velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy.
Dnes KČT sdružuje téměř 29 tisíc turistů po celém Česku (k 3. 12. 2023), z toho téměř 5 tisíc v turistických oddílech mládeže. Základními články Klubu jsou odbory, kterých je v různých místech ČR více než 400.
Klub realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty, programy ochrany přírody a vlastivědné programy. Své členy vede důsledně k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky, k poznávání domácích i zahraničních regionů a oblastí včetně jejich historie a obyvatelstva. Členům i dalším zájemcům nabízí bohatý program ve všech druzích turistiky.
Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce druhé světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky. Více než 1800 dobrovolných značkařů udržuje v současnosti přes 43 600 km pěších turistických tras. V 90. letech se KČT stal i gestorem nově vznikající sítě cyklotras, jejíchž zřizovatelé jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v České republice vyznačeno přes 40 000 km cyklotras silničních a dalších 3 800 cyklotras terénních. Dále je vyznačeno přes 500 km tras pro lyžařskou turistiku, 149 km vozíčkářských tras a téměř 2 500 km tras pro turistiku na koni.
Klub českých turistů je také vlastníkem řady horských turistických chat.
V roce 1991 se Klub českých turistů stal po 42 letech opět vydavatelem turistických map. Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále uspokojován aktualizovanými mapami. Edice map KČT má jednotné měřítko 1:50 000, jednotný obsah i formu. Kartografický podklad tvoří mapový podklad Zeměměřického úřadu. Koncepci zpracovali značkaři KČT spolu s dalšími odborníky.
Turistický obsah mapy sestává z turistických značených tras, ze značek, které znázorňují turisticko-vlastivědnou náplň, a z doprovodných textů, doplněných reklamami. Klub českých turistů vydává kromě zelených map určených primárně pro pěší i specializované edice žlutých map pro cyklisty (s profily vybraných cyklotras) a nově i tiskne mapy na laminovaném papíře odolném vodě.
KČT vydává i další publikace jako např. časopis Turista a mnoho dalších klubových či prezentačních brožur.
Více informací na: https://kct.cz/