Ke stažení

Přihláška do KČT
Přihláška do KČT_2_strana
Podmínky, výhody a možnosti členství v KČT pro rok 2019

Kalendář akcí 2019_KČT, oblast Karlovarský kraj
C E L O R O Č N Í I N D I V I D U Á L N Í T U R I S T I K A
NABÍDKA MÍSTA PRO VAŠI INZERCI

Bezpečnost na turistických značených trasách

Základní pravidla značení TZT_Malá příručka pro značkaře

Systém značení turistických tras v České republice
Das Markierungssystem für Wanderwege in der Tschechischen Republik
The system of waymarking trails in the Czech Republic