DESTINAČNÍ AGENTURU KRUŠNOHOŘÍ POVEDE ŠTĚPÁN JAVŮREK

Ředitelem nově ustavené Destinační agentury Krušnohoří se stal Štěpán Javůrek. Ve výběrovém řízení, které se konalo ve dvou kolech a přihlásilo se do něj 40 uchazečů, přesvědčil sedmičlennou komisi se širokým zastoupením odborníků detailní koncepcí fungování destinační agentury včetně jejího financování, koordinační role území Krušných hor, ale také zápalem, s nímž prezentoval své plány.

„Důvody, které vedly k absolutní shodě mezi členy komise pro vítězství Štěpána Javůrka, jsou jednoznačné. Dokázal představit ucelenou koncepci destinačního managementu celé oblasti Krušných hor, projevil detailní znalost problematiky, ať jde o nedostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu nebo jeho udržitelný rozvoj. Zaměřil se i na marketing a propagaci, hospodaření destinační agentury a přeshraniční vztahy, jež jsou zcela klíčové pro vnímání českého a saského Krušnohoří jako jednoho území,“ vysvětlil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Řeháka čeká nového ředitele zejména vytvoření struktury nové organizace a po dohodě se správní radou vytčení základních cílů destinační agentury. Bude nutné oslovit představitele krušnohorských i podkrušnohorských obcí a měst, euroregiony i významné organizace a místní podnikatele a představit jim novou vizi.

Štěpán Javůrek pracoval v manažerských pozicích v oblasti personalistiky, marketingu a obchodu. Od roku 2020 je členem Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO a cestovní ruch, dále místopředsedou spolku Nadace St. Joachim. Jako spisovatel se zabývá tematikou Krušných hor, je autorem historických článků a turistických reportáží, v současnosti pracuje na knize Krušnohorské osudy.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Stranky/noviny_23.aspx

Těší mně, že pan Javůrek přijal pozvání na naší oblastní konferenci KČT, oblast Karlovarský kraj 12. 2. 2023 a se svou vizí a plány Destinační agentury Krušnohoří, z.s. seznámí i delegáty konference. Jako turisté máme docela dost společných témat pro spolupráci v tomto roce i v dalších letech.