Dva výlety s dětmi za pohádkovými bytostmi

Pohádková cesta na hrad Kynžvart
Pohádková cesta má 10 zastavení opatřených informačními tabulemi, z toho 6 tabulí bude obsahovat místní pověsti. Pohádkové postavy uváděných pověstí jsou zpracovány do podoby dřevěných soch. Tabule poskytují  informace z přírody a historie. Pohádková cesta začíná v areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart  naproti lázeňskému domu Orlík a končí na hradě Kynžvart.
Zdroje:
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POHÁDKOVÉ CESTY | Co je u nás nového – Léčebné lázně Lázně Kynžvart (lazne-kynzvart.cz)
Kam na výlet – Pohádkovou cestou na zříceninu Hradu Kynžvart – Lázně Kynžvart, Západočeské lázně (venkazdyden.cz)
Lázně Kynžvart: Pohádková cesta na hrad | ZPRÁVY – Karlovarský kraj | REGIONZAPAD.CZ
…………a osobní průzkumná cesta 🙂

Stezka plná strašidel
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o. realizovaly v uplynulých letech celou řadu velkých i malých česko-bavorských projektů. Díky pozitivním referencením a zkušenostem se podařilo navázat vzájemnou spolupráci se zahraničním městem Goldkronach na téma „Les strašidel“. Z českých a německých inspirací (přírodní dědictví, legendy, apod.) byly navrženy nové lesní bytosti, které pro stezku v Karlových Varech nakreslily děti ze ZŠ jazyků Karlovy Vary. Délka stezky je cca 2 km a obsahuje 20 strašidel. Pracovní listy s příběhy a úkoly si můžete stáhnout zde >>>
„Kdo chce mít pamětní minci hezkou, musí projít strašidelnou stezkou!
Na konci stezky tajné heslo znáš, za něj pak pamětní minci máš!

Pokud se strašidla nebudeš báti, nápovědou jedno písmenko dá ti.
Z písmenek potom heslo poskládáš, u nás si pamětní minci vyžádáš!
Když ti strašidlo nápovědu nedá, v jeho textu ji najde ten, kdo hledá!

Zdroj: https://www.karlovyvary.cz/cs/stezka-plna-strasidel