Krušné hory se možná stanou dějištěm evropského srazu turistů.

135959

O prvním říjnovém víkendu se konala výroční konference Evropské asociace turistických klubů v polské Iławě, na které zástupci Destinační agentury Krušnohoří a sdružení Tourismusverband Erzgebirge oficiálně požádali o pořadatelství celoevropského setkání turistů EURORANDO v Krušných horách v roce 2026. V případě kladného vyřízení žádosti budou partnery akce oblasti KČT v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Co je EURORANDO?

S nápadem uspořádat hvězdicové pochody z různých koutů Evropy, které by se střetly v jednom místě, přišli zástupci francouzské turistické federace koncem 90.let. V té době předsedal evropské asociaci Jan Havelka z Klubu českých turistů. „Evropští turisté byli s integrací rychlejší než samotná Evropská unie. KČT vstoupil do evropské asociace krátce po sametové revoluci. Potkávání lidí z různých zemí pomáhá odbourávat bariéry a přispívá k lepšímu pochopení mezi národy. Proto jsem se této myšlenky chopil a ze všech sil podporoval její úspěšnou realizaci,“ řekl Jan Havelka, čestný předseda KČT.  

V roce 2001 přivítalo první ročník EURORANDA francouzské město Štrasburk s více než 7.000 návštěvníky. Následně bylo dohodnuto, že se takové turistické setkání uskuteční každých 5 let. „Aby bylo možné hovořit o tradici, navrhl jsem na základě dobrých zkušeností s vedením Jihočeského kraje pro rok 2006 České Budějovice. Nejen že v jeden zářijový týden přijelo na jih Čech přes 4.000 zahraničních a další tisícovka českých návštěvníků, ale spousta z nich se sem dodnes vrací. Přínos takto velké akce je tedy dobré vidět i z dlouhodobého hlediska. Pozitivní zkušenosti jsou tou nejlepší reklamou,“ doplnil Jan Havelka.

V následujících ročnících hostily EURORANDO španělská Granada, švédský region Skåne a rumunské město Sibiu. Po 20 letech se EURORANDO vrátí do střední Evropy. Poprvé však bude přeshraniční.

Dvě země – jeden region

Krušnohoří se již delší čas prezentuje jako dvě země, jeden region. „Mezinárodní turistický sraz Eurorando je velkou příležitostí nejen pro cestovní ruch v Krušných horách, ale také pro prohloubení spolupráce partnerů na obou stranách hranice,“ uvedla Zdeňka Šrédlová z KČT, která na konferenci zastupovala českou část delegace a podílela se již na organizaci EURORANDA v Českých Budějovicích. „Hlavním dějištěm bude centrální Krušnohoří kolem měst Kurort Oberwiesenthal, Boží Dar a Loučná pod Klínovcem, kde je dostatek ubytovacích kapacit. Turistický program ale připravíme v celém Krušnohoří. Chceme návštěvníkům ukázat zdejší přírodu, tradice či unikátní hornické památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, a to bez ohledu na státní hranice,“ dodala Šrédlová.  

Na organizaci celé akce se podílí Destinační agentura Krušnohoří z.s. a Tourismusverband Erzgebirge s podporou KČT, oblast Karlovarský kraj a KČT, oblast Ústecký kraj a dalších partnerů.

Zdroj: https://kct.cz/clanky/krusne-hory-se-mozna-stanou-dejistem-evropskeho-srazu-turistu