MUZEUM CHEB: Dubnové pozvánky z kalendáře přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“

exkurze sobota 20. dubna 2024 od 9:30 (Bečov nad Teplou)
Za přírodou u Bečova v jarním aspektu
Místo: Sraz v 9:30 na vlakovém nádraží v Bečově nad Teplou.
Doprava tam: vlak Mariánské Lázně (8:40) – Bečov nad Teplou (9:25) nebo vlastní. Možnost parkování před nádražím.
Doprava zpět: vlak Vodná (13:20, 15:23, 17:23) – Mariánské Lázně (14:08, 16:11, 18:11) nebo vlastní.
Trasa: Z nádraží v Bečově kolem památného buku po části panoramatické stezky kolem skalních výchozů k Bečovským rybníkům po lesních cestách i mimo ně do svahu nad Vodnou s jedlinou, zakončení na nádraží ve Vodné. Změna trasy vyhrazena; délka cca 10 km; středně náročné – místy prostup terénem mimo cesty a pohyb do kopce.
Náplň: Lesnicko-botanická vycházka do okolí Bečova k oslavě 50 let CHKO Slavkovský les. I v brzkém jaře nám příroda ukazuje své poklady a bez zeleného odění obnažuje nové výhledy do krajiny. Uvidíme památný buk v Bečově. Ukážeme si impozantní skalní útvary schované v lesích při cestě k EVL Bečovské rybníky, kde prozkoumáme zdejší zajímavé vzácné biotopy s jejich chráněnými obyvateli. Navštívíme ojedinělé smluvně chráněné území s mohutnými jedlemi bělokorými.
Průvodci: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala, Ph.D. (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Kontakt: J. Rolková, tel.: 724 380 021
Poznámka: Je nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin.
Bližší informace…

exkurze sobota 20. dubna 2024 od 10:00 (Valeč)
Za valečskou květenou
Místo: Sraz v 10:00 zámeckém parku Valeč u infocentra a kavárny Prádelna.
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální.
Trasa: Okolí Valče (délka trasy cca 15 km).
Náplň: V rámci cyklu Valeč – brána Doupova proběhne již tradiční náročnější celodenní botanická exkurze za poklady květeny v okolí Valče.
Průvodce: Daniel Koutecký
Kontakt: D. Koutecký, tel.: 736 741 904
Poznámka: Obuv a oblečení do terénu. Doporučujeme si vzít svačinu s sebou. Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
Bližší informace…

exkurze pondělí 22. dubna 2024 od 10:00–15:00 (Kynšperk nad Ohří)
Den Země v Kynšperku nad Ohří
Místo: Park „U tří kaštanů“ u rybníka Sýkorák v Kynšperku nad Ohří (50°7’9″N, 12°32’18″E).
Doprava: TAM a ZPĚT: individuální. Možnost parkování v okolních ulicích a u městského sportoviště.
Náplň: Oslava Dne Země spojená s aktivitami na téma životní prostředí a ochrana přírody – soutěže, workshopy, seznámení s CHKO Slavkovský les.
Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991e-mail: csop.kynspersko@seznam.cz
Poznámka: Vhodné pro rodiny i školní kolektivy.
Bližší informace…

exkurze pátek 26. dubna 2024 od 15:40 (Drmoul, Panský vrch)
Do vody po stopách tanků
Místo: Sraz v 15:40 na autobusové zastávce Panský vrch.
Doprava tam: bus Mariánské Lázně (15:20) – Drmoul, Panský vrch (15:39).
Doprava zpět: bus Drmoul, Panský vrch (18:04) – Mariánské Lázně (18:20).
Trasa: Po bývalém vojenském cvičišti Cech svatého Víta, po naučné stezce i jejím okolí. Délka trasy cca 2–3 km.
Náplň: Na místech, kde se v minulosti proháněly tanky a jiná vozidla, byl půdní pokryv více či méně narušen. V rýhách po kolech či pásech se shromažďuje voda s různou hloubkou a rozličným rostlinstvem. Díky těmto různorodým podmínkám hostí bývalá vojenská cvičiště velmi pestrá společenstva bezobratlých živočichů, jejichž svět tu poodkryjeme. Určitě uvidíme krásné schránky chrostíků i s jejich obyvateli, splešťule, znakoplavky nebo vodní měkkýše, budeme-li mít štěstí, třeba se ukáže i jehlanka válcovitá – veliká nápadná ploštice. Děti i dospělí si budou moci lovit ve vodě síťkami, pozorovat v mističkách i určovat živočichy podle jednoduchých klíčů. Pro mladší i starší děti budou připraveny také tematické hry. Nebojte se s dětmi přijít, určitě se nudit nebudou!
Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba ZO ČSOP Kladská)
Kontakt: L. Dvořák, tel.: 608 172 434
Poznámka: Terénní obuv, holínky výhodou.
Bližší informace…

exkurze sobota 27. dubna 2024 od 10:40 (Pomezí nad Ohří)
Bobří krajina v Pomezí nad Ohří
Místo: Sraz v 10:40 u kostela sv. Jakuba v Pomezí nad Ohří.
Doprava tam: bus MHD č. 5 Cheb (10:15) – Pomezí nad Ohří, kostel (10:33).
Doprava zpět: bus MHD č. 5 Pomezí nad Ohří, kostel (13:36, 16:36) – Cheb (13:55, 16:55, ) nebo vlak Pomezí nad Ohří (15:18) – Cheb (15:27).
Trasa: Krátká exkurze (cca 2,5 km) na signálku a k Výhledskému (Bučinskému) potoku, vycházka vhodná pro všechny věkové kategorie.
Náplň: Bobr evropský se v okolí Pomezí nad Ohří vyskytuje již několik desítek let. Krajinu si ke svému nově přetvořil i v údolí Výhledského potoka u bývalé signálky. Přijďte se podívat na bobří hráze, hrad a další pobytové stopy a dozvědět se něco z bobřího života.
Průvodci: RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: J. Brabec, tel.: 734 767 592
Poznámka: Svačinu a dobrou obuv s sebou. Holínky možné, ale nejsou nutné.
Bližší informace…

přírodovědná akce sobota 27. dubna 2024 od 14:00 (Valeč)
Odpoledne s Vojenskými lesy a statky ČR na zámku Valeč
Místo: Státní zámek Valeč, sál ve správní budově u zámku (Karlovarská 7, Valeč).
Náplň: V rámci cyklu Valeč – brána Doupova se přijďte dozvědět více o činnosti státního podniku Vojenské lesy a statky. Nejprve od 14:00 proběhne pod vedením lesní pedagožky Jiřiny Čechové program pro děti, při kterém budou děti tvořit a povídat si o tom, jak se nám příroda probouzí po zimě. Těšit se mohou například na ukázku paroží. Od 15:30 pak bude spíše pro dospělé návštěvníky navazovat přednáška Ing. Václava Macháčka o historii vojenských lesů, a to včetně Lesní správy Valeč.
Přednášející: Jiřina Čechová, Ing. Václav Macháček
Kontakt: M. Petrová, tel.: 724 663 563, e-mail: petrova.marketa@npu.cz
Poznámka: Další podrobnosti na www.zamek-valec.cz.
Bližší informace…

exkurze neděle 28. dubna 2024 od 9:10 (Cihelny)
Za přírodou žul karlovarského plutonu mezi Teplou a Ohří.
Místo: Sraz v 9:10 na železniční zastávce Cihelny v údolí Teplé (50°10’45″N, 12°50’29″E).
Doprava tam: vlak Karlovy Vary, dolní nádraží (8:58) – Karlovy Vary, Březová (9:05) – Cihelny (9:08), směr Bečov n. Teplou, Mariánské Lázně.
Doprava zpět: vlak Karlovy Vary, Březová (13:46, 15:49) – Karlovy Vary, dolní nádraží (13:52, 15:55).
Trasa: Jedná se o přechod, tzn. že start a cíl cesty jsou na jiném místě. Je však možné nechat auto na zast. Březová a přistoupit do vlaku na Cihelny. Pěšky z Cihelen na PP Moučné pytle, po neznačených cestách do údolí Ohře, kde se napojíme na neznačenou a vrstevnicovou stezku nad pravým břehem Ohře. Stezka vede přes sutě a skály k rybníčku u samoty nad Doubím, odtud sestoupíme k železniční zastávce v Březové, popř. do Doubí. Délka trasy je kolem 7 km náročnějším terénem, místy bez cesty, prudkými svahy a skalkami.
Náplň: Geomorfologické zajímavosti (PP Moučné pytle, sutě a skály v údolí Ohře), cestou jarní botanizování, lišejníky a dojde i na vodní živočišstvo.
Průvodci: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov), RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
Kontakt: P. Uhlík, tel.: 720 507 747, J. Brabec, tel.: 734 767 592
Bližší informace…