Petice proti neuvážené výstavbě stezky mamutích rozměrů v oblacích na Klínovci

Zastupitelé města Boží Dar se jednomyslně postavili proti investičnímu záměru výstavby „stezky v oblacích“ (SKYWALK), která by měla vzniknout v těsném sousedství Klínovce nejvyššího vrcholu Krušných hor.

K tomuto záměru se zastupitelům sice nepodařilo získat projektovou dokumentaci, ale z dostupných materiálů, jež byly předloženy orgánům státní správy, tak je například zřejmé, že výška objektu dvěstětřímetrového tobogánu by měla být 75 metrů, přičemž výška současného televizního vysílače na Klínovci je 56 metrů! Stezka v oblacích, která byla vybudována na Dolní Moravě je vysoká 55 metrů, ale není umístěna na nejvyšším vrcholu zdejšího pohoří, kterým je Kralický Sněžník (1424 m n. m.), kdežto v Krušných horách se investor nebál tuto stezku umístit přímo do těsného sousedství vrcholu.

Zastupitelstvo města Boží Dar vyzívá všechny dotčené orgány státní správy, aby zvážily dopady tohoto záměru zejména na krajinný ráz, na ohrožení jediné horské smrčiny v Krušných horách a vlivy masového turismu na Klínovci. Dle předkládaných materiálů statní správě se uvádí roční návštěvnost stezky 200 000 návštěvníků, ale dle dokumentu, který se městu Boží Dar podařilo získat, tak investoři počítají s návštěvností 400 000 návštěvníků!

Vizualizace stezky jsou zpracovány tak, aby to vypadalo, že krajinný ráz nebude až tak narušen, ale neobsahují ani jeden dálkový pohled třeba od Karlových Varů, Ostrova, Abertam nebo ze sousedního Německa.

Tento týden se obce Centrálního Krušnohoří dozvěděly, že ICOMOS doporučil předložení nominace Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO na červencové jednání UNESCO, které se uskuteční v ázerbajdžánském Baku. Toto by měla být budoucnost Krušných hor. Seznamovat návštěvníky s hornickou historií a krásnou přírodou těchto hor, a nikoliv se stezkou na nejvyšším vrcholu Krušných hor připomínající spíš pouťovou atrakci.

Kdo by měl stejný názor jako Zastupitelstvo města Božího Daru, tak jej může podpořit podepsáním petice „Za zachování krajinného rázu a lesního ekosystému při horní hranici lesa na nejvyšším vrcholu Krušných hor Klínovci a jeho okolí a za omezení výšky nových staveb na Klínovci a jeho okolí na maximálně 13 metrů.“, s kterou se lze seznámit na www.bozidar.cz.

Ing. Jan Horník, starosta města Boží Dar

Zdroj: Tisková zpráva města Boží Dar
http://www.bozidar.cz/cs/
Viz také https://www.novinky.cz/cestovani/503830-u-klinovce-ma-vyrust-stezka-do-oblak.html