Představujeme logo Destinační agentury Krušnohoří

Logo. Základ vizuální identity každé organizace. Symbol, který nás bude provázet na našich cestách po Krušnohoří. A právě při přemýšlení o cestách po našem pohoří vznikl nápad, jak by oficiální logo Destinační agentury Krušnohoří mělo vypadat. Jen si to představte…

⬛️Stojíme na vrcholu šedivého trojúhelníku, který představuje jeden z mnoha vrcholů více než sto kilometrů dlouhého hřebene kerného pohoří Krušnohorské hornatiny.

🟩Shlížíme dolů, na množství zelených trojúhelníků, které představují husté lesy s převažující smrkovou kulturou. Ty jsou společně s borovicemi, břízami a vřesem přirozeným útočištěm pro místní obyvatelstvo – daňky, jezevce, zajíce i vlky.

🟦Po úzké cestičce se vydáme z kopce dolů. Společnost nám dělá špička modrého trojúhelníku, která se v podobě horského pramene rozšiřuje v potok směřující do jedné z vodních nádrží v horách, a pak dál do podhůří, kde se vlévá do některé z řek.

🟧Z vrcholků hor scházíme na typické krušnohorské pláně, kde se voda i zem barví do různých odstínů červených, zlatých a dalších trojúhelníků. Dostáváme se do podzemí, které v dávných časech přivedlo do těchto hor první obyvatele, aby jim pak zdejší hornictví poskytlo obživu. Právě hornictví doprovází celou naši identitu a je skryto také v samotném názvu #krusnehory. Pozůstatky hornické činnosti jsou nedílnou součástí Krušnohoří, jeho památek, jeho příběhů.➡️Každý jednotlivý „trojúhelník“ našeho loga zastupuje nespočet míst v Krušných horách, která si zaslouží pozornost a úctu nás všech. Moc bychom si přáli, aby se toto logo stalo pravidelným průvodcem po Krušnohoří pro všechny, kteří sem přijíždějí za poznáním, odpočinkem, nebo zážitky.

Zdroj: FB DA Krušnohoří