Schwarzenberské panství a zákaz vstupu na panské

Schwarzenberské panství nechce lidi v oboře, vymlouvá se na africký mor
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/africky-mor-prasata-obora-schwarzenberg-fdl-/domaci.aspx?c=A170804_101536_domaci_ane

Zákaz vstupu na panské. Turisté chtějí průchod cenným lesem hájit u soudu
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/cesky-klub-turistu-znacena-trasa-rukavecska-obora-kvetov-panstvi-schwarzenberg-soud-g4g-/domaci.aspx?c=A180312_202501_domaci_ane

Tak teď už jde opravdu o svobodu pohybu v přírodě obecně, nejen v lesích. Byť za podmínek vymezených a garantovaných lesním zákonem. Stát a samosprávy investují do turistického značení cca 14 milionů ročně a tyto investované prostředky ani majetek, jakým systém turistických značených tras je, si nechrání. Přitom jde o věc, která je ve veřejném zájmu, jako ostatní podobné stavby a zařízení typu cyklostezky, naučné stezky atd. Nezapomeňme také na milionovou hodnotu dobrovolnické práce značkařů KČT, která v uvedené částce není započtena.
Za výše uvedené by se vedle KČT měly vzít nejen samosprávy, ale také asociace krajů a ombutsman. A také je potřeba připomenout, s jak významnou podporou šlechty (jako největšího vlastníka lesů) byl budován systém turistických značených tras na konci 19. a na začátku 20. století a celá turistická infrastruktura.
Naopak by se měla změnit ta ustanovení lesního zákona, která ho umožňují obcházet nesmyslně dlouhými uzavírkami lesů, vymýšlením obstrukcí nebo přehazováním práce vlastníků na pořadatele při povolování hromadných akcí typu běžeckých, turistických a podobných akcí vedoucích lidi ke zdravému pohybu a životnímu stylu, ale např. i k pozitivnímu vztahu k přírodě.

Ladislav Zoubek
předseda oblastního výboru
KČT Karlovarský kraj