Staré ostatky a torzo kostela. Podzemí karlovarského chrámu vydalo své poklady

Historické poklady nalezli při rozsáhlé opravě Moravské a Hynaisovy ulice archeologové karlovarského muzea. Obě komunikace se totiž nacházejí poblíž chrámu sv. Máří Magdalény v samém centru lázeňské zóny. Unikátní lokalita tak mohla vydat cenné svědectví z doby, kdy zde ještě kostel sv. Maří Magdalény postavený v roce 1732 až 1736 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera nestál.

Archeologové objevili část základů původního kostela, který byl zbořen v roce 1730, a kosterní pozůstatky v místě bývalého hřbitova. „Fungoval do roku 1784. Za doby Josefa II. byl z hygienických důvodů zrušen, ostatky se zčásti exhumovaly a poté byly přeneseny do prostor pod chrám. Kostry, které jsme našli, nyní prozkoumají antropologové, poté budou umístěny do rakve a uloženy v podzemí chrámu,“ uvedl archeolog Jiří Klsák.


Podle něj jsou ostatky z původního hřbitova cenné stejně jako nalezené torzo kostela. „První zmínka o původním kostele sv. Máří Magdalény je z roku 1485. Ze starého kostela jsme objevili základy sakristie. Ve zdivu jsou stopy použití místního vřídlovce jako součásti maltového pojiva. Dalšími objevenými zděnými konstrukcemi jsou obvodová hřbitovní zeď a základy pro původní přístupové schodiště do současného kostela,“ doplnil Jiří Klsák.

Zdroj a celý článek najdete na: https://www.denik.cz/veda-a-technika/podzemi-chramu-sv-mari-magdaleny-vydava-svedectvi-20190825.html