Štola Johannes na Zlatém Kopci. Součást hornické kulturní krajiny Erzgebirge -Krušnohoří na cestě ke světovému dědictví UNESCO.

S podzemím unikátní historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru se můžete seznámit i vy.
Až do do 15. srpna vás průvodci skarnového revíru Zlatý Kopec – Kaff zvou na pravidelné prohlídky štoly.

Návštěvníci se můžou do podzemí vydat na základní, nebo na velkou naučnou trasu.
Začátky prohlídek jsou u základní prohlídkové trasy v 9:30, 12:00 a 14:30 hodin ve dnech úterý, středa, pátek a neděle, v ostatní dny Po, Čt, So v 9:30 a 12:00 hodin. Na velký okruh naučné prohlídkové trasy se vychází ve dnech pondělí – čtvrtek – sobota vždy ve 14:30 vždy ve dnech pondělí – čtvrtek – sobota. Doporučujeme rezervaci míst.

Štola Johannes se nachází necelých 8 km od známého střediska turistiky a sportu, města
Boží Dar. Již od dvacátých let 16. století se zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i zinku.
Toto území bylo prohlášeno, v rámci krajinné památkové zóny, za chráněnou kulturní památku ČR
a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace „Hornické kulturní krajiny
Erzgebirge/Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Největším dolem revíru
Zlatý Kopec — Kaff byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších přestávek od 16.
století do 70. let 19. století s tím, že ještě ve 20. letech a znovu v 50. — 60. letech 20. století zde
byl prováděn hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl, ve
kterém horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze i jinde ve světě vidět jen
málokde.
I tyto unikátní komory, z nichž největší s rozměry 60 x 20 m, při výšce 10–12 m, si nyní může
prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí štoly Johannes, kterou město Boží Dar, za pomoci dotace
Evropské unie získané v rámci česko-saského Programu Cíl 3, zpřístupnilo pro veřejnost. Více
informací o štole Johannes a vlastní rezervaci prohlídek lze nalézt na stránkách http://www.stolajohannes.cz

S pozdravem Zdař Bůh!
Marek Smitka, Iva Králová
Infocentrum Boží Dar
362 62 Boží Dar č. p. 1
Mobil: 603 539 020
Email: info@bozidar.cz

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 18. 4. 2019