Údrč: Smírčí kříž ukrývala omítka, k jeho objevení pomohla kuriózní náhoda

K objevení středověkého smírčího kříže, zazděného z vnější strany do ohradní zdi bývalého hřbitova u farního kostela sv. Linharta v Údrči na Karlovarsku, pomohla náhoda. Ukrýval se totiž pod omítkou, která se začala odlupovat poté, co si ke zdi chodili odskakovat muži čekající u nedaleké zastávky na autobus.
Cílem zajímavého výletu může být i jinak celkem nezajímavá obec Údrč, zemědělská osada se zhruba stovkou obyvatel, kterou většinou lidé znají, pokud ji vůbec znají, jako vesnici na cestě k poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie ve Skocích.
Údrč toho opravdu moc nenabízí. Nepočítáme-li poněkud stranou obce ležící zámek, který po požáru na sklonku 19. století ztratil svou funkci i barokní podobu a dnes slouží jako veřejnosti nepřístupný hospodářský dvůr, je jedinou historickou stavbou ve vsi kostel, zasvěcený, jako jeden z mála v Čechách, svatému Linhartovi. 
…………..
Kříž se ukrýval pod omítkou
Známý je pouze příběh jeho znovuobjevení, a ten stojí za vyprávění: Stejně jako u mnoha jiných nálezů neznámých křížů, i tady pomohla náhoda. Kříž usazený v ohradní zdi asi tři metry vpravo od klenutého vchodu bývalého hřbitova byl dlouho, pravděpodobně už od klasicistní přestavby areálu koncem 18. století, skrytý za omítkou a nikdo o něm nevěděl. 
…………
Bylo to opravdu jen náhodou, že právě v té době, 16. ledna 1998 se ve vsi zdržoval objevitel mnoha zdánlivě ztracených smírčích křížů Jaroslav Dietl, jehož pečlivému zraku nemohla taková věc uniknout. Hned druhý den a po dohodě s administrátorem Farního úřadu v Bochově přijel do Údrče s potřebným nářadím a po pár minutách byl kříž odkrytý celý. Při celkové opravě ohradní zdi v následujícím roce byla ke kříži přiléhající část zdiva pečlivě do hloubky vyspárovaná, aby kameny nevypadávaly, a kříž tak dnes můžeme obdivovat v celé jeho (byť pouze ploché) kráse.

Zdroj a celý článek najdete na: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/smirci-kriz-kostel-zed-hrbitov-udrc-objeveni-historie.A210130_591998_vary-zpravy_ba?