Výstavba nové lávky přes řeku Ohře v obci Mostov, na trase cyklostezky Ohře (CT 6)

Územní rozhodnutí o umístění stavby ze září 2017 už je pěkně vousaté. Zub času se ale na lávce podepsal tak, že na rekonstrukci v letošním roce opravdu dojde. Začít by se mělo už 1. května 2024.

Dle projektové dokumentace je možné si udělat představu o budoucí lávce, myslím, že bude vypadat docela dobře a mohla by i dost vydržet.

Nová lávka je navržena jako jednopolová visutá ocelová konstrukce s ocelovými pylony tvaru A. Délka přemostění je 64,92 m, volná šířka lávky je 2,50 m. Po přemístění inženýrských sítí bude provedena demolice stávající lávky.

Osa nové lávky je posunuta v místě původní pravobřežní opěry o cca 1,0 m po směru toku. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách průměru 880 mm délky cca 8 m. Opěry mostu jsou masivní železobetonové s krátkými rovnoběžnými křídly. Nosná konstrukce je ocelová a spoje šroubové. Je tvořena přímo zavěšenými příčníky a třemi podélníky. Konstrukce je doplněna po obou stranách předpjatými stabilizačními lany kotvenými do boků opěr. Nosná konstrukce je zavěšena pomocí tyčových závěsů na nosná lana pnutá mezi pylony. Mostovka je tvořena příčně ukládanými plechovými profily tvaru C s děrovanou horní plochou (protiskluzová úprava). Povrchová úprava je žárový Zn. Zábradlí je oboustranné ocelové výšky 1,30 m s výplní z nerezových lankových sítí.

Zdroj: Průvodní zpráva (Pontika s.r.o.10/2017)