Značkařský rok 2023 v oblasti Karlovarský kraj

Jako každý rok i letos bylo se značením turistických značených tras (TZT) hodně práce. Z celkových 1602 km pěších TZT bylo rozděleno mezi značkaře k obnově 641 km. A protože nám v Karlovarském kraji značkaři chybí, zbyla práce i pro brigádníky z jiných regionů. Ty u nás vidíme rádi hned z několika důvodů – s prací pomůžou, na značení TZT u nás se dívají očima turisty na dovolené, což často odhalí nějakou tu chybičku místního značkaře s tzv. „provozní slepotou“ (čas od času jí trpíme všichni ve všech profesích) a nakonec velmi rádi slyšíme, jak se jim u nás v kraji líbí a že patříme mezi kraje s velmi dobrou péčí o turistické značení. To mohu potvrdit z letošních turistických výletů na Bruntálsku, Krnovsku a v okolí Luhačovic – jsme lepší J.

Do toho jsme zvládli vyznačit ještě jednu krátkou novou zelenou trasu z Nových Hamrů k rozcestí Pod Čihadlem i s doplněním turistických informačních míst o nové směrovky. Byl tu poslední 1 km dlouhý úsek na Hřebenové trase, kde jsme Hřebenovku provizorně vedli po cestě bez turistické značky. O směrovky ke Hřebenovce jsou od léta vylepšené také odbočky na Naučné stezce Krušnohornická a Karlově stezce u Perninku. Hřebenová trasa Krušné hory – západ tak hlásí plnou průchodnost od Hranic u Aše až do Božího Daru.

Část Hřebenovky jsem měl možnost letos v červenci projít se zájezdem CK ALPY, když jsme výlety vedli v úseku od Hranic u Aše, přes Podhradí, Halštrov, Skalnou, Plesnou až do Lubů. A všem se to líbilo tak, že v červnu 2024 vypisujeme další týdenní zájezd, tentokrát s výlety po Hřebenové trase Krušných hor – západ od Halštrova po Boží Dar.

Ještě nesmím zapomenout na tak důležitou věc, jako byla celosezónní práce s novými zájemci o značení. Bylo jich na začátku roku osm, se sedmi jsme stihli odznačit předepsaných 10 km se zkušeným značkařem a připravit je k „nalejvárně“ zbylých teoretických, právnických i praktických znalostí, zakončených zkouškou při závěrečném listopadovém kurzu ve Valči.

Ve Valči turisté pokračovali s přípravou další pěší trasy z Valče do Chyše a evidujeme zájem i dalších obcí podél jižního okraje Doupovských hor o napojení na systém turistických značených tras KČT. Věřím, že s novými posilami značkařů se dočkáme i další trasy z Valče přes Verušičky do Žlutic nebo Bochova i opačným směrem do Podbořan. Regionu by to moc pomohlo s rozvojem cestovního ruchu.

Nevynechali jsme ani propagaci turistického značení a práci se možným značkařským dorostem. Třetí den s Krajskou komisí značení v rámci zářijového Dne za obnovu lesa se setkal se zájmem jak rodičů, tak dětí. I letos jsme měli edukační hodinku se žáčky jedné sokolovské mateřské školy. Doufejme, že si ty dnešní děti jednou vzpomenou a převezmou naše štětce a barvy, aby zachovali tohle naše zlaté dědictví.

Svou práci velmi dobře zvládli a odvedli také kolegové, kteří mají na starosti cykloznačení a výměny map a mapových stojanů v Karlovarském kraji. Je příjemné slyšet, že i přes personální potíže se všechny práce stihli dodělat.

V letošním roce skupina cykloznačkařů provedla kontroly na 2165 km cyklotras, což je 99% všech značených cyklotras v kraji. Výjezdová skupina provedla následně opravy poškozeného a chybějícího značení v celkovém rozsahu 147 hod.

Dále byly provedeny opravy a doplnění lyžařských rozcestníků v Krušných horách. Celkem bylo opraveno a natřeno 70 dřevěných rozcestníků a provedena výměna poškozených směrovek v celkovém rozsahu 55 hod.

K tomu všemu nám finančně hodně pomáhá Karlovarský kraj – na značení pěších turistických značených tras v Karlovarském kraji přispěl i letos částkou ve výši 200.000 Kč a na údržbu cyklistických značených tras částkou ve výši 300.000 Kč. Kromě toho jsme získali individuální dotaci 30 tisíc Kč na výše uvedenou realizaci nové TZT z Nových Hamrů na hřeben Krušných hor.

KČT, oblast Karlovarský kraj získala v roce 2023 nového partnera v Destinační agentuře Krušnohoří/Erzgebirge. DA převzala aktivitu v oblasti budování infrastruktury podél Hřebenovky a Stezky Českem v Krušných horách. V roce 2024 se tak můžeme těšit třeba na první bivakovací místa v katastrech města Kraslic a obce Telnice (Ústecký kraj).

Karlovarský kraj, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje, Destinační agentura ŽIVÝ KRAJ a nově Destinační agentura Krušnohoří/Erzgebirge patří k partnerům s nimiž KČT, oblast Karlovarský kraj úzce spolupracuje. Osobně dohlížím na to, aby se loga kraje a destinačních agentur uváděla na tištěných i elektronických materiálech odborů i oblasti KČT, na webu oblasti, kde mimo jiné poskytujeme informační servis o aktivitách Karlovarského kraje a dalších organizátorů akcí v oblasti cestovního ruchu a velmi dbáme o to, aby se o Karlovarském kraji psalo i v časopise TURISTA.