Zpráva k akci XVIII. mezinárodní zimní turistický sraz Sokolov 8. – 11. 2. 2024

XVIII. mezinárodní zimní turistický sraz Sokolov, který se konal 8. – 11. 2. 2024 je minulostí.

A dovolím si konstatovat, že i když účast byla nakonec „jen“ 202 registrovaných účastníků, o které se staralo celkem 30 pořadatelů a zejména počasí se doslova spiklo proti všem turistům, dopadl sraz vlastně velmi dobře.

Svou roli sehrály dobrá vůle, trpělivost, tolerance všech zúčastněných, pochopení ze strany účastníků, kteří se těšili do zimních běžeckých stop, umění okamžité improvizace, ochota našich pořadatelů se přizpůsobit změně v programu akce z minuty na minutu.

Prakticky ze dne na den jsme změnili program zimních běžeckých tras na pěší výlety s podporou autobusů a každý den ráno před odjezdem měnili počty a priority účastníků v autobusech s cílem dosáhnout maximálních zážitků a spokojenosti turistů. O to větší význam vidím v účasti 51 slovenských turistů, z nichž většina k nám přijela až z východního Slovenska, kteří akci chválili. Někteří nedělním vlakem dokonce odjížděli s myšlenkou na návrat a splutí řeky Ohře a já už se těším na to, že si to užijeme s nimi i my.

Zimní sraz statisticky:
– 51 turistů ze Slovenska (Bardějov, Hermanovce, Bratislava a další…),
– 30 pořadatelů (z nichž většina doprovázela skupiny turistů na výletech s podporou autobusů),
– cca 80 účastníků bylo ubytováno v hotelích, penzionech či ubytovnách jednu až dvě noci,
– cca 70 účastníků bylo ubytováno v hotelích, penzionech či ubytovnách tři až čtyři noci,
– nejvíc účastníků přijelo do Sokolova vlakem,
– nejvzdálenější z ČR byli z Ostravska a Jihomoravského kraje.

Náhradou za zimní běžecké trasy jsme na Ašsku účastníkům ukázaly zajímavá místa na trase Podhradí – vodní nádrž Halštrov – Dolní Paseky – Vrch Háj a pramen Halštrova. Líbily se i trasy z Přebuzi k Sauersacku a pak přes sokolovský Špičák do Kraslic a sobotní výlet na okružní trase Mariánskými Lázněmi a nejbližším okolím města.

Z tras připravených pro pěší účastníky byla nejvíce „v kurzu“ trasa z Lokte do Sokolova podél řeky Ohře, turisté z Bardějova si nenechali ujít prohlídku centra Karlových Varů, aby si od rozhledny Diana vydali lázeňskými lesy do Doubí a přes Svatošské skály do Lokte. Kde byli ubytovaní. Další skupina z Vysočiny a Jižní Moravy si tuhle trasu ještě zpestřila výstupem na Krudum – těch 31 km byla nejdelší trasa, kterou někdo během zimního srazu ušel.

Mnozí přijeli na sraz s vlastními plány na poznávací činnost a využili jen našich konzultací.

Téměř všichni jsme se pak sešli na Turistickém candrbálu v MDK Sokolov, abychom si užili i společenskou část akce. Nedělní ranní loučení na sokolovském nádraží se slovenskými turisty už bylo, jako bychom se znali odjakživa.

Akci jako sponzoři významně finančně podpořili Karlovarský kraj, který přispěl dotací na dopravu a nájmy) a KČT (prostřednictvím příspěvku z dotace Národní sportovní agentury), z jehož dotace jsme mohli uhradit vše ostatní, na co nestačily příspěvky účastníků. Záštitu nad akcí měli za Karlovarský kraj hejtman Ing. Petr Kulhánek a starosta města Sokolov Mgr. Petr Kubis.

A protože za oficialitami jsou další konkrétní lidé, děkuji také všem pořadatelům a partnerům od členů Komise cestovního ruchu při radě Karlovarského kraje, přes dopravce Autobusy Karlovy Vary v zastoupení dispečera p. Killingera a jeho řidičů (opravdu to s námi neměli jednoduché), paní Ivaně Lojínové a jejímu týmu, za to, že turisté z Bardějova, členové Vedení KČT a Lyžařské sekce KČT odjeli s tím nejlepším hodnocením na ubytování a služby hotelů v Lokti, Pavlu Veinholdovi za skvělou prezentaci Sokolova prostřednictvím výborného jídla, členům tanečního kroužku salzy pod vedením Petra Mareše, kteří nám pomohli rozjet tu správnou taneční zábavu, a konečně své ženě, která se mnou ty dva roky příprav zimního srazu i spousty další mojí práce a aktivit pro KČT vydržela.

Ladislav Zoubek, vedoucí akce