3. ročník turistické akce „Valečšký vánoční špacír“ bude 18. 12. 2022

Srdečně vás zveme na 3. ročník Valečského vánočního špacíru.
Start 10:00, státní zámek Valeč (sraz u kavárny Prádelna).
Trasa cca 5 km – po cestě se podíváme na právě obnovovanou Hoppovu kapli.
Kastelán Tomáš Petr řekne pár slov k její obnově a k celé křížové cestě.
Děti dostanou malou svačinku.
Kdo nechce vycházet v 10:00, může si po celý den v Prádelně vzít mapu a jít sám.

Těšíme se na Vás
Markéta Petrová, Klub českých turistů, Barokní Valeč