Boží Dar zpřístupňuje nové části tzv. Cínové stezky

K předčasnému užívání jsou předány stavby Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 1. části stezka Boží Dar – Špičácká, prodloužení“ aKomunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 2. část stezka LC Kaffenberská – Myslivny“, z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, projektu Poznávání kulturního a přírodního dědictví, včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ Milník 1, Číslo žádosti: 100265947

V úterý dne 30. října 2018 v 13,00 hodin došlo k slavnostnímu převzetí výše uvedených staveb, které budou 15. listopadu 2018 uvedeny do předčasného užívání tak, aby tyto stezky mohli v zimním období využívat vyznavači běžeckého lyžování. Stavby tak budou uvedeny do provozu o 6 a půl měsíce dříve, přičemž ke kompletnímu dokončení staveb dojde k 30. květnu 2019.

Stezka „Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 1. části stezka Boží Dar – Špičácká, prodloužení“ je dlouhá 99 metrů s volnou šířkou koruny 3 metry a bude sloužit k propojení stávajících stezek Kaffenberská a Špičácká pro pěší, cyklisty a běžkaře.
Stezka „Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 2. část stezka LC Kaffenberská – Myslivny“ je dlouhá 2 377 metrů o šíři 2 až 4,5 metru a bude sloužit pro pěší, cyklisty, inline bruslení a pro běžkaře. Stezka začíná na lesní cestě Kaffenberská a končí u vodní nádrže Myslivny.  Část stezky je provedena v konstrukci lesní cesty i pro svoz dřevní hmoty z lesních porostů. Na stezce jsou vybudovány dva mostky v provedení z tvrdého dřeva, které přecházejí přes potok Černá, přičemž délka přemostění je u jednoho mostku 6,8 metru a u druhého 9,5 metru mezi krajními podpěrami.

Celková hodnota stavby – „Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 1. části stezka Boží Dar – Špičácká, prodloužení“ a „Komunikační propojení Boží Dar – Ryžovna, 2. část stezka LC Kaffenberská – Myslivny“ činí 14.771.827,- Kč včetně DPH.

Za město Boží Dar starosta Jan Horník