Chebské muzeum bude lákat na národopisná kamna

V soudním sporu o vzácná keramická kamna mezi městem Loket a Karlovarským krajem je rozhodnuto. Dílo od sochaře a keramika Willibalda Russe zůstane ve vlastnictví kraje a ve správě Muzea Cheb.

Kamna tvoří mohutné těleso z glazované keramiky, které je zdobeno plastickými reliéfy, na nichž jsou zachyceny výjevy ze života sedláků s důrazem na jejich zvyky a obyčeje. Po restaurátorském průzkumu díla bude následovat rozebrání a přesun z prostor chebského hradu, kde jsou kamna v současné době umístěna. Po opravě jednotlivých částí budou opět sestavena. Obnova bude hrazena z rozpočtu Karlovarského kraje.

Kamna jsou světovým unikátem nejen po technické, ale i po umělecké stránce. Vznikla na objednávku Národopisného muzea v Chebu v letech 1941–1944. Po nějaký čas byla k vidění na hradě v Lokti. Počátkem 80. let se vrátila zpět do Chebu, kde byla po obtížné rekonstrukci od roku 1993 vystavena v prostorách hradu. V roce 2016 započal spor s městem Loket o jejich vydání, který byl právě ukončen rozhodnutím, že dílo zůstane v Chebu.

Počátky dnešního Muzea Cheb sahají do roku 1873. O jeho vznik se zasloužil městský archivář Georg Schmidt, který zformuloval záměr zřízení muzea pro městskou sbírku, dále lidové knihovny a muzea živnostenského. O rok později bylo zpřístupněno veřejnosti. V roce 1960 se změnilo na Okresní vlastivědné muzeum v Chebu. V současnosti si návštěvníci mohou prohlédnout celkem šest expozic vztahujících se hlavně k historii Chebu a působení Albrechta z Valdštejna.

Více informací naleznete na stránkách MUZEA CHEB zde http://muzeumcheb.cz/narodopisna-kamna-williho-russe/

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/opravene-pamatky/chebske-muzeum-bude-lakat-na-narodopisna-kamna/4892/