UNESCO a renesance lázeňství jako odpověď na stav kraje

V roce 2020 by kraj mohl mít na svém území tři UNESCO statky. Konkrétně Great Spas of Europe (náš lázeňský trojhránek Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně spolu s dalšími 8 evropskými městy), Montanregion Krušné hory a Kynžvartskou Daguerrotypii. S nominacemi je samozřejmě spojený obrovský potenciál rozvoje cestovního ruchu a s ním spojeného segmentu služeb. Zbystřit by měli zájemci o podnikání v cestovním ruchu a také starostové obcí, kterých se nominace týkají. Měli by požadovat nejen kýžený rozvoj a s ním spojený vyšší životní standard obyvatel, ale i cílený marketing, který osloví pouze ty hosty, o které u nás stojíme. Tak jedině můžeme předejít obávanému živelnému cestovnímu ruchu. Teď nastává téměř poslední moment, kdy se na stav „po zápisu“ můžeme ještě správně připravit. Osobně vnímám lázeňskou nominaci jako další příležitost pro renesanci našeho lázeňství. Kraj v roce 2018 založil svou první výzkumnou instituci – Institut lázeňství a balneologie, ta by měla začít fungovat už v polovině roku 2019 a jejím cílem je především rozvíjení lázeňství jako fenoménu. Ideálním výstupem činností institutu by měla být veřejná vysoká škola se zaměřením na lázeňství, dále rozvíjení lokalit, kde jsou léčivé přírodní zdroje a nakonec takové lázeňství, které je přístupné obyvatelům kraje. Oslovit by se tak měla rozmanitější, bonitnější a třeba i mladší klientela a díky tomu by měl být zajištěn rozvoj klíčového odvětví našeho kraje. V posledních měsících se otevírá debata, co bude s regionem Sokolovska po útlumu těžby uhlí. Názory se různí na to, který segment dá lidem novou práci. Jistě bude potřeba kultivovat těžbou zasaženou krajinu. A právě o její podobě můžeme rozhodnout již v předstihu. Součástí lázeňské nominace na seznam UNESCO je i takzvaná Lázeňská terapeutická krajina. Tu je možno navrhnout a komponovat například v území zasaženým těžbou. Dokážete si představit Sokolov s jeho Lázeňskou terapeutickou krajinou?

Ing. arch. Vojatěch Franta předseda komise pro UNESCO, uvolněný zastupitel za cestovní ruch a lázeňství za Českou pirátskou stranu

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/tisk/Documents/krajske_listy_2019_02_email.pdf