Dovolená doma? To je dovolená v Karlovarském kraji

Dovole­ná doma je název online kampaně krajské destinační agentury Živý kraj odkazuje na své letošní zamě­ření: posílení domácího cestovního ruchu. Kampaň odstartovala již 1. dubna 2020 a cílí na aktivní ná­vštěvníky a rodiny s dětmi z celé ČR. Nabízí spojení lázeňské relaxace posilující zdraví a imunitu s širokou nabídkou výletních cílů a volnoča­sových aktivit.

Kampaň na podporu lázeňských měst jako „bran do regionu“ ak­centuje dovolenou v lázních, které jsou nejpříjemnějším místem pro upevnění vlastního zdraví. Lázně mohou být také výchozím bodem pro výlety do blízkého okolí a provo­zování mnoha sportovních aktivit. Proto jsou v rámci kampaně komu­nikována i další témata jako je pěší turistika, cyklistika, golf, přírodní atraktivity, hrady, zámky a další his­torické památky.

Na blogu Živého kraje najdou čtená­ři inpiraci k zajímavým výletním cí­lům. Kampaň bude v období května a června navíc podpořena reklamou na seriál Toulky Karlovarským kra­jem, který je dostupný jak na zmi­ňovaném blogu, tak například na Televizi Seznam a který neotřelým způsobem představuje to nejlepší z regionu.

Ve spolupráci s vybranými ambasa­dory budou také představeny jejich oblíbené výletní cíle v Karlovarském kraji. Cílem je oslovit mladé rodiny a návštěvníky, kteří hledají netradič­ní zážitek a vyžití na léto 2020.

Destinační agentura se také zapojí do kampaně agentury CzechTou­rism „Světové Česko“ na podporu domácího cestovního ruchu pro­střednictvím tištěných médií, napří­klad lifestylových časopisů, časopi­sů o cestování a sportovní turistice. Cílí také na online zpravodajské por­tály, televizi, rozhlas i sociální sítě.

„Již třetím rokem také realizujeme vydání letní vkládané přílohy, kte­rá letos ponese název Dovolená na západě a bude oproti předchozím mnohem obsáhlejší. Přílohu bude­me distribuovat v rámci periodické­ho tisku po celé České republice,“ zmiňuje předseda destinační agen­tury Petr Židlický. Destinační agen­tura také pokračuje v marketingo­vých aktivitách na zahraničních trzích. „Nejsou sice v rozsahu, který je pro nás obvyklý, ale na stěžejních a blízkých trzích stále udržujeme povědomí o Karlovarském kraji a jeho tradičním a vysoce kvalitním lázeňství. Po opětovném uvolnění hranic přivítáme zahraniční účast­níky press a fam tripů a navážeme na úspěšné prezentace lázeňství i celého kraje v zahraničí,“ říká Petr Židlický.

Zdroj: Krajské listy5/2020, Karlovarský kraj