O značení cyklotras v regionu se stará Klub českých turistů

Díky kva­litnímu systému značení míří do Karlovarského kraje každoročně čím dál tím více domácích i zahra­ničních cyklistů. Velkou zásluhu na tom má Klub českých turistů, který se stará o značení místních cyklo­tras a cyklostezek. Karlovarský kraj tentokrát značení podpoří dotací ve výši 300 tisíc korun.

„Karlovarský kraj dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Součástí podpory je i poskytování dotace Klubu českých turistů na pravidelnou údržbu a nové značení regionálních cyklotras a cyklos­tezek. Jsem rád, že náš kraj může svým obyvatelům nabídnout velmi hustou a kvalitní síť cyklostezek a cyklotras a věřím, že v době zklid­nění krizové situace i touto aktivitou přispíváme k návratu k normálu našich životů a zároveň se těšíme na turisty, kteří s nadšením šlápnou do pedálů a v sedle svého kola budou objevovat krásy našeho regionu,“ uvedl Josef Janů, radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky.

V současné době spravuje Klub českých turistů v regionu přes 2 tisíce kilometrů cyklistických tras a cyklostezek. Všechny úpravy jsou prováděny tak, aby byla naplňována dlouhodobá koncepce údržby a roz­voje sítě cyklotras na území celého Karlovarského kraje. O tom, že svoji práci odvádí jeho členové skuteč­ně dobře, svědčí nejenom pozitivní zpětná vazba od cyklistů či turistů z nejrůznějších koutů naší země, ale také to, že značení Karlovarského kraje je v posledních letech pravidel­ně vyzdvihováno na konferencích, workshopech či setkáních týkajících se cyklistiky.

Zdroj: Krajské listy 5/2020, Karlovarský kraj