Jáchymovsko: Eliášské údolí je kulturní památkou

Ústřední seznam kulturních památek se na sklonku loňského roku rozšířil o Eliášské údolí u Jáchymova. Místo představuje montánní krajinu kombinující v sobě pozůstatky těžby stříbra v 16. až 19. století a uranu po druhé světové válce.

Oblast severozápadně od Jáchymova je jednou z nejvýznamnějších součástí místního rudního revíru. Těžba zde byla započata souběžně se založením města ve 20. letech 16. století, kdy byla objevena řada žil s kobaltovým, stříbrným nebo vizmutovým zrudněním. Jako unikátní dobové těžební zařízení zde bylo známé vratné obousměrné vodní kolo o průměru 12,5 metru, kterým bylo možné pohánět čerpadlo pro vytažení vody až z hloubky 190 metrů. Z oblasti Eliášského potoka bylo v průběhu let vyraženo množství štol, z nichž byly nejznámější Fluder, Georg nebo Elias.

Úklonná jáma Elias zůstala zásadní šachtou jáchymovského revíru až do 19. století. Z desítek dalších těžebních míst lze jmenovat například šachtu Rudolf, přejmenovanou na Werner a po roce 1945 známou pod jménem Rovnost. Kvůli dostatku vody pro dosažení vysokého výkonu těžních zařízení byl na Eliášském potoce založen kolem roku 1540 Hainzův báňský rybník, pod současným názvem Horký rybník. Po druhé světové válce se rozšířila těžba a zpracování uranových rud, konkrétně to byl například důl Eduard, jáma Jiřina, Rovnost nebo Eva a Adam. Celý prostor nechvalně proslul v 50. letech minulého století vznikem zajateckých táborů a masivním pracovním nasazením politických vězňů. Převážnou část pozůstatků z nejstaršího období překryla tato masivní těžba uranu.

V současnosti zdejší krajinu formují obří odvaly bývalých uranových dolů Jiřina, Rovnost a Eliáš, které jsou mimo jiné nalezištěm řady unikátních minerálů s obsahem bismutu. Kromě toho představují vhodné prostředí pro množství chráněných rostlin. Bývalý Hainzův, dnes Horký rybník s přilehlými vodními příkopy dosud představuje plně funkční vodní dílo se sypanou hrází a kamennou propustí. Na mnoha místech jsou v terénu zřetelná někdejší ústí štol, z dolu Eliáš zůstaly pozůstatky zdiva komory na vodní kolo ze 16. století.

V roce 1992 byl v místě vybudován dřevěný kříž s mohylou na památku skautů a politických vězňů internovaných v letech 1948–1963 v někdejších pracovních táborech jáchymovských uranových šachet. Význam památkové ochrany se všemi kulturněhistorickými hodnotami související s důlní činností podtrhuje mimo jiné také německo-česká žádost o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Podrobnosti naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/eliasske-udoli-je-kulturni-pamatkou/4907/