Pohled na Ašsko z výšky nabízí obnovená věž hradu Neuberg

Malá ves v Ašském výběžku bývala v minulosti významným sídlem. Dříve v Podhradí stávalo několik panských sídel, v současnosti zbývají pouze zříceniny hradu a zámku. Obec s pomocí dotací obnovila dominantu hradu – 22 metrů vysokou věž.

Nejzápadnější hrad na našem území byl založen na přelomu 12. a 13. století švábskými pány z Neubergu, a protože ležel na hranicích s Německem, neměl nikdy české jméno. Byl postaven jako strážní nad stezkou z Aše do Elsteru v Sasku. Poslední mužský potomek rodu Neubergů zemřel na konci 14. století a panství tak získal sňatkem rod Zedwitzů, kterým patřilo až do roku 1945. Během jejich držení byl původní hrad opuštěn, později vyhořel a z jeho pozůstatků byl nedaleko postaven renesanční zámek. Ten byl zničen při požáru roku 1902. Kromě něho v Podhradí stávala ještě další tři panská sídla. Žádné z nich ale nepřežilo dobu, kdy bylo v pohraničním pásmu nežádoucí tyto objekty opravovat. Reportáž o barokních památkách najdete ZDE a o všech objektech v Podhradí a okolí v pořadu Toulavá kamera.

V současnosti je hojně turisticky navštěvovaný areál využíván ke kulturním akcím. V létě jsou zde pořádány hradní slavnosti, romantické prostředí zříceniny je oblíbeným místem svatebních obřadů. Obec Podhradí se proto rozhodla zatraktivnit prostor obnovením tamní dominanty – původní hradní věže. Zadala zpracování projektu na konzervaci původního zdiva a zpřístupnění objektu.

Od roku 2015 byly prováděny konzervátorské práce, jejichž cílem bylo věž sanovat, odvést vodu a opravit praskliny. V roce 2016 bylo instalováno vnitřní kovové točité schodiště a v roce 2018 jej doplnilo i vnější. To je určeno návštěvníků ke vstupu do věže, který je ve výšce asi osm metrů nad úrovní terénu. Díky finančním prostředkům obce Podhradí, Karlovarského kraje a Ministerstva kultury se po několika letech práce podařilo vytvořit novou krajinnou dominantu. Rozhledna umožní nevšední pohledy do okolí Aše.

Více informací najdete na internetové stránce obce PODHRADÍ.

Zdroj: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/pohled-na-assko-z-vysky-nabizi-obnovena-vez-hradu-neuberg/4910/