Karlovarský kraj má od července 2017 dvě nové národní kulturní památky

Chebská falc a Blatenský vodní kanál byly návrhem nařízení vlády, které nabylo účinnosti 1. července 2017, prohlášeny  národní kulturní památkou. Celkem je v souboru těchto nově prohlášených památek 15 mimořádně významných.  Vláda zároveň stanovila podmínky jejich ochrany……

Celý článek najdete na:
http://www.zivykraj.cz/cz/aktuality/karlovarsky-kraj-ma-dve-nove-narodni-kulturni-pamatky