Za poznáním Sokolovska I. – Pěší turistický okruh v v severozápadní části Slavkovského lesa údolím řeky Ohře.

Délka: 27 km
Potřebný čas:7/13 hodin při rychlosti chůze 4/2 km za hodinu
Odkaz na okruh: https://mapy.cz/s/1gM2P
Start: Sokolov, žst.                          GPS startu: 50.1860739N, 12.6447922E
Cíl: Sokolov, žst.                             GPS cíle: 50.1860739N, 12.6447922E
(alternativně Loket nebo Královské Poříčí – vlaková zastávka)

Průběh trasy: Sokolov, žst. – žlutá – Hrušková – za pomníčkem přísahy ke zbytkům kostela sv. Mikuláše a dále po neznačené lesní cestě do Nadlesí – zelená – Třídomí – Loket – Staré sedlo, lávka – Královské Poříčí – Sokolov, žst.

Popis povrchu: asfaltové, zpevněné přírodní cesty i lesní cesty bez úpravy

Odkazy na fotogalerie:
http://www.zivykraj.cz/cz/
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/
http://www.kvpoint.cz/cz/

Průchozí místa:
Sokolov: Sokolovský zámek – muzeum, plavecký bazén, Městský dům kultury (pův. Hornický dům) a další objekty od architekta Rudolfa Welse, zimní stadion a sportovní areál, odbočka k rozhledně na vrchu Hard, Koupaliště Sokolov, Muzeum techniky a jaderný kryt, Areál zdraví, přírodní koupaliště Michal
Hrušková: hrázděný statek, chráněná lípa, sportovní centrum, za obcí základy středověkého kostela sv. Mikuláše, odbočka k rozhledně na vrcholu hory Krudum tam a zpět + 2,4 km https://mapy.cz/s/1gMbf
Nadlesí: bývalá chalupa zpěváka Petra Nováka (pamětní deska a kytara na fasádě domu)
Dvory: rekreační osada, na severozápadním vrcholu nad obcí fotogenický křížek na podstavci mez dvěma stromy a pěkný výhled na panoráma Krušných hor (odsud alternativní sestupová cesta do Lokte)
Loket: město právem nazývané výkladní skříní Karlovarského kraje, městská památková rezervace se zachovalým jádrem kolem náměstí a částečně průchozím hradebním systémem, původně středověký hrad spojený s mládím kralevice Václava IV. (později římský císař a český král Karel IV.), přírodní divadelní a hudební amfiteátr, lanový park, motokrosový areál nad městem, odvážně klenutý betonový most z 20 let 20. století, historie druhé nejstarší porcelánky v Čechách, Muzeum tajných spolků, výchozí místo výletů ke Svatošským skalám v údolí řeky Ohře a řada dalších místních okruhů do okolních lesů, vodácké tábořiště cca 2 km po proudu řeky za městem
Staré Sedlo: obec s historií sahající až do doby kolonizace ve 13. století (od rozcestí Staré Sedlo, lávka na levém břehu řeky Ohře odbočka přes řeku cca 1 km), zámeček – původně sídlo firmy hnědouhelného „barona západních Čech“ a továrníka Johana Davida Starka, v blízkosti pravého břehu řeky Ohře Ústí dědičné štoly Jana Křtitele s odvodňovací šachtou, v obci původně barokní kostel Nejsvětější Trojice.
Přírodní památka Údolí řeky Ohře: mezi starým Sedlem a Královským Poříčím třetihorní sedimenty Sokolovské pánve s pozůstatky třetihorní subtropické vegetace a pseudokrasovými jeskyněmi, technicky velmi zajímavé přemostění řeky klenutým mostem na silnici R6
Královské Poříčí: původně románsko-gotický kostel sv. Kunhuty, zámeček – Seebohmova vila, Statek Bernard s centrem tradičních řemesel, památky vesnické architektury – statek a další stavení postavené v tzv. chebském stylu (kombinace zděných, dřevěných a brázděných částí objektů), okružní naučná stezka, vodácké tábořiště.