Karlovarský kraj podpoří kulturní akce i přestavbu památek pomocí individuálních dotací

Rada Karlovarského kraje na svém zasedání odsouhlasila individuální dotace v oblasti kultury a památkové péče. Z rozpočtu kraje půjde na tyto účely 225 000 korun. Poskytnuté finance budou využity na přípravu a realizaci kulturních akcí i na obnovu historických objektů. ​ ​

„Celkem pět projektů, které nestihly být podány ve vyhlášeném dotačním programu, jsme se rozhodli podpořit individuální dotací. Ve třech případech se jedná o kulturní akce mající dlouholetou tradici a účastní se jich návštěvníci z celého regionu. Zbývající žádosti se týkaly rekonstrukce památkových staveb,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Kraj svým příspěvkem pomůže ke konání Mezinárodního kovářského sympozia v Bečově nad Teplou, které je velmi oblíbené a hojně navštěvované veřejností, nebo letních koncertů pořádaných v rámci akce Hrnčířský swing. Biskupství plzeňské zažádalo o podporu při účasti na každoroční celorepublikové události Noc kostelů. Ta má široké veřejnosti přiblížit křesťanskou víru a zpřístupnit běžně nepřístupné církevní stavby, jež tvoří dominanty měst a jsou chráněny státem jako významné kulturní památky.

Dotace pomůže také při finančně náročné přestavbě vesnické usedlosti Nový Drahov, kde se používají staré technologické postupy a většina oprav je prováděna ručně. Novou podobu dostane rovněž síňová kaple v obci Šemnice. Žádost na obnovu střechy stodoly zámku Nový Dvůr bude ještě projednána krajským zastupitelstvem. 

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/230421-dotace-kultura.aspx?fbclid=IwAR2FefUU1vots2O3Ut-I_q6Ie0x4FCiGWmqVBXYHdAEJc0AEbwB8awfdRho#.ZEghM87P2Um