Karlovarský kraj opět podpořil rozvoj oblasti Hřebenové trasy Krušných hor – západ

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila udělení individuální dotace Klubu českých turistů ve výši 200 tisíc korun. Tu klub využije na rozvoj doprovodné informační infrastruktury Hřebenové trasy Krušných hor – západ.
„V Karlovarském kraji máme to štěstí, že Klub českých turistů opravdu pomáhá se smysluplným rozvojem cestovního ruchu. Předseda místní organizace KČT, pan Ladislav Zoubek, nás pro záměr Hřebenovky nadchl již před lety a já mám radost, že od myšlenky se dostáváme k samotné realizaci. Projekt je zaměřený na pěší turistiku, která je čím dál populárnější a pomáhá s rozvojem lokálních služeb a podniků. Schválená dotace by měla pomoct právě s vybavením a označením Hřebenovky od Aše až po Ústecký kraj a tím i k rozvoji pěší turistiky. V západní oblasti Krušných hor zahrnuje například i Přírodní park Halštrov a Přírodní park Kamenné vrchy na Chebsku,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta.
Hřebenová trasa Krušných hor nabízí zejména turistům dálkovou pěší trasu, která by jednou mohla alespoň z části splňovat kritéria dle národní či evropské certifikace v oblasti infrastruktury. Již dnes nabízí aktivitivní turistiku po trase samotné, ale i zajímavé okružní výlety v česko-saském příhraničí a poučení. Výzvou podnikatelskému sektoru, krajským institucím i místním samosprávám jsou ale oblasti jako např. dopravní obslužnost, možnosti ubytování či stravování, informační body i odpočinková místa.
Finanční prostředky z individuální dotace budou využity na pořízení vybavení Hřebenové trasy Krušných hor – západ, konkrétně například na grafické práce na přípravě map pro Hřebenovku, výrobu informačních panelů s mapami a informacemi, montáž stojanů pro mapy v terénu a další. Práce by měly být ukončeny ještě do konce letošního roku.

Zdroj: https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/211222-hrebenovka-zapad.aspx a KČT, oblast Karlovarský kraj