Kyselka slaví úspěch, v celostátní soutěži obsadila třetí příčku

Na začátku října byly v prostorách Valdštejnského paláce slavnostně vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky 2019, která si klade za cíl ocenit dobrou praxi obcí v oblasti péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejného prostoru a krajiny. Mezi oceněnými nechyběl ani zástupce Karlovarského kraje. Skvělého úspěchu dosáhla obec Kyselka, jež si ze soutěže odnesla třetí místo.

Kyselka byla oceněna především za aktivity obce v oblasti péče o veřejná prostranství a při obnově historického kulturního dědictví.

Zdroj: http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/191018-Kyselka.aspx