Soubor městských domů v Teplé získal památkovou ochranu

TEPLÁ (CHEBSKO) | Do Ústředního seznamu kulturních památek přibyl soubor původně barokních městských domů v Havlíčkově ulici. Obě propojené stavby tvoří cenný architektonický pozůstatek maloměstské zástavby česko-německého pomezí včetně vnitřního vybavení.

Domy čp. 30 a 31 se stodolou (https://mapy.cz/s/getahefogu) se nacházejí v severozápadní části města na území památkové zóny. Jejich existence je zaznamenána v rámci císařských otisků stabilního katastru z roku 1830. Podle jejich zachovaných konstrukcí lze předpokládat, že vznikly ve druhé polovině 18. století, další stavební úpravy proběhly asi ve druhé polovině století následujícího. Z mnoha zachovaných prvků lze jmenovat například dýmnou kuchyni v domě čp. 30 nebo vestavěnou podkrovní komoru v čp. 31 z hrázděného zdiva včetně hliněných vymazávek. Neméně významný nález představují také ručně štípané šindele ve spodní vrstvě střech. Návrh prohlášení podpořil mimo jiné Národní památkový ústav v Lokti.

Zdroj a celý článek najdete zde: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/soubor-mestskych-domu-v-teple-ziskal-pamatkovou-ochranu/5238/

Pro více zajímavých informací k péči o památky v České republice klikněte na https://www.propamatky.info/cs/hlavni-strana//