Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve v sobotu 2. března do Královské mincovny v Jáchymově na přednášku s názvem „Jáchymovské důlní vodohospodářství“.

Muzeum Karlovy Vary vás srdečně zve v sobotu 2. března do Královské mincovny v Jáchymově na přednášku s názvem „Jáchymovské důlní vodohospodářství“.

Michal Urban z Přírodovědecké fakulty UK Praha, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Ondřej Malina z Archeologického ústavu AV ČR přiblíží historii jáchymovského důlního vodohospodářství.

Energii pro provoz těžních a vodotěžných strojů, úpraven i hutí zajišťovala ve všech hlavních důlních revírech až do 19. století především voda. Rozsáhlý důlní vodohospodářský systém vznikl od 16. do 19. století i v Jáchymově: na základě vyhodnocení detailních leteckých laserových snímků a terénního průzkumu byly v okolí města zjištěny pozůstatky minimálně 14 vodních příkopů o souhrnné délce téměř 22 km, které se soustřeďovaly hlavně kolem dolů Svornost, Vysoká jedle, Eliáš a Helena Huber (Josef). Další stovky metrů vodních cest byly vyraženy v podzemí. Celková délka této soustavy tak předčí rozsah vodních děl ve všech dalších důlních revírech Krušných hor s výjimkou Freibergu.

Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné hory— malé pohoří světového významu“. Cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Přednáška začíná v 17 hodin.

S pozdravem Romana Borusíková – Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje